Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Socialstyrelsen har lämnat förslag till nya allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga. Den nya författningen föreslås träda i kraft i maj 2014. Rädda Barnen har, som remissinstans, fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Diarienummer 17906/2013.

Rädda Barnen välkomnar Socialstyrelsens intention att stärka ett barnrättsligt perspektiv och att öka tydligheten kring åtgärder och handläggning för att få ett mer enhetligt arbetssätt inom landets socialnämnder. Vi delar Socialstyrelsens bedömning i flera presenterade förslag och anser att förslagen bidrar till att tydliggöra socialnämndens ansvar.

Rädda Barnen menar dock att barnets rätt att komma till tals samt nämndens skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa mer tydligt bör genomsyra Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar som rör barn och unga. Vi anser även att rådens tillämpningsområde behöver utökas så att det också inkluderar ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker för utsatthet som drabbar barn.

Läs hela remissvaret.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30