Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Akut med utredning kring lagliga flyktvägar

Utredningen är ett tydligt svar på den opinion som Rädda Barnen har drivit under 2015 och fortsätter att driva tills lagliga vägar är en verklighet. På uppropet återfinns över 138 000 namnunderskrifter som alla har spelat en stor roll i att övertyga regeringen om att en utredning kring säkra och lagliga flyktvägar behövs. Utgångspunkten måste vara att vi ökar förutsägbarheten och tryggheten kring flyktingmigration. Genom att erbjuda säkra alternativ kan vi bekämpa flyktingsmuggling, minska risken för att barn far illa och värna asylrätten.

- Vi välkomnar utredningen men vill understryka att läget är fortsatt akut. Bara under januari har ett trettiotal barn dött på medelhavet. Det är därför viktigt att utredningen går snabbare än två år och att regeringen inte drar det i långbänk, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige.

Höstens flyktingmottagande har visat tydliga brister i den svenska förmågan att svara på en humanitär situation. Rädda Barnen har tidigare konstaterat att det, trots att många medarbetare i stat och kommuner jobbat extremt hårt, ändå funnits stora svagheter och att samhället borde kunnat vara bättre förberett.

- Vi är fortsatt starkt kritiska till regeringens förslag till införande av tillfälliga uppehållstillstånd, vi tänker kämpa emot sådana idéer fram till beslut i riksdagen. Det cyniska spel man har spelat med barn som levande pjäser är inte värdigt ett land som Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

Ett första steg är att sträva efter bättre ordning och struktur kring människor på flykt och göra det utan att med signalpolitik eller inskränkningar av asylrätten tvinga människor ut i ett ingenmansland.

- Vi är glada över det stöd om 138 000 namnunderskrifter har gett oss i vårt arbete för säkra och lagliga vägar till Europa. Vi ser fram mot att snart möta Maria Ferm för att börja diskutera konkret handling och den uppmaning vi har till regeringens utredare är: låt inte fler dö på medelhavet, säger Elisabeth Dahlin.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.