Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Aftonbladets granskning av "Barnen som blev kvar"

Aftonbladets granskning av det bristande stödet till barn som drabbats av att pappa mördat mamma är viktig och nödvändig. Den ger oss en unik bild av situationen och konsekvenserna för dessa svårt utsatta barn – sammanställt på ett sätt som vi tidigare saknat.

Rädda Barnen stödjer de förslag på förbättringar och åtgärder som Aftonbladet nu ger. Skydd, behandling och nödvändiga resurser till dessa ytterst belastade barn borde vara en självklarhet liksom att berörda myndigheter och professionella har riktlinjer att utgå från i sitt arbete för barnen. Att ansvariga ministrar nu reagerar och förbättringar av lagstiftningen diskuteras är bra. Vi behöver arbeta på flera fronter för dessa barn.

Det finns idag stor kunskap om våldets konsekvenser för barn och hur behandling och insatser bäst bör utformas för att nå goda resultat. Dessvärre visar aktuella utvärderingar att kunskaperna fortfarande är extremt ojämnt spridda.

Rädda Barnen föreslår att ett fristående Nationellt Kunskapscentrum för utsatta barn snarast inrättas. Genom att samla forskning, specialistkunskap och utbildning kan ett nödvändigt nödvändigt grepp på utsatta barns behov tas i vårt land. Att med kraft sprida kunskap om våld, misshandel och sexuella övergrepp är avgörande för alla barn som lever i utsatthet, och har rätt att mötas professionellt. Ökad tillgänglighet av dessa kunskaper inom socialtjänst, rättsväsende, skola, vård och barnpsykiatri har dessutom förebyggande effekt. Inget barn ska behöva bevittna hur våldet i en familj slutar med mord.

Länk till Aftonbladets artikel där barnen berättar

Länk till Aftonbladets granskning

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30