Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ändra hälsoundersökning av asylsökande

Socialstyrelsen ser över sina föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. med anledning av att papperslösa och gömda från och med den 1 juli 2013 ska få utökad rätt till vård (SOSFS 2011:11).

Rädda barnen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag och vi vill lyfta fram två saker.

För det första är det av stor vikt att alla som berörs av föreskrifterna, både asylsökande, papperslösa och gömda får vetskap om vilka rättigheter de har. Det är något som gäller inte minst barnen som nu får samma rättigheter som andra barn till hälso- och sjukvård och tandvård inklusive förebyggande åtgärder. Rädda Barnen anser därför att erbjudande om hälsoundersökning ska lämnas även till papperslösa och gömda. Det faktum att papperslösa och gömda oftast inte kan nås per brev får inte utesluta dem från att få erbjudande om hälsoundersökning och all information som samtidigt ska lämnas. Andra kompletterande sätt till spridning än via vanligt brev måste kunna hittas.

För det andra vänder sig Rädda Barnen emot att det allmänna rådet tas bort om att en påminnelse ska upprepas en gång vid utebliven respons på erbjudande om hälsoundersökning. Det kan vara svårt att ta till sig information varför en extra påminnelse inte kan skada.

Läs hela remissen.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30