Gå direkt till innehåll
1 av 6 barn som lever i krigszon riskerar att utsättas för sexuellt våld

Nyhet -

1 av 6 barn som lever i krigszon riskerar att utsättas för sexuellt våld

72 miljoner barn lever nära (5 mil eller närmare) en konfliktzon där det rapporteras om sexuella brott mot barn utförda av militära grupper. Det betyder att 1 av 6 barn som lever i krig riskerar att utsättas. Det rapporteras i en ny rapport från Rädda Barnen idag.

Rapporten Weapon of war: Sexual violence against children in conflict visar också att;

  • Nästan tio gånger fler barn riskerar att falla offer för sexuellt våld idag än för 30 år sen (8,5 miljoner 1990).
  • De länder där barn har störst risk för att utsättas är; Colombia, Irak, Somalia, Sydsudan, Syrien och Jemen.
  • 749 fall av sexuellt våld bekräftades under 2019. Av dessa begicks 98% mot flickor.
  • Sexuella övergrepp som begicks av statliga styrkor fördubblades nästan mellan 2018 och 2019.
  • De senaste sju åren har det sexuella våldet mot just barn ökat.

Med sexuellt våld/brott menar Rädda Barnen: våldtäkt, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, tvångsgraviditet, tvångssterilisering, tvångsabort , könsstympning, sexuella övergrepp samt sexuell tortyr. I krig utförs dessa av väpnade grupper, regeringsstyrkor och poliser.

Offren står inför flera utmaningar såsom; bristande processer för att rapportera brottet, stigma kring sexuellt våld, samt en rädsla för att rapportera. Det finns en stigmatisering kring sexuella brott mot barn i många kulturer. Övergreppet kan vara förknippat med skam och heder, t ex att man blir oren som kvinna, samt normer kring maskulinitet, en föreställning om vad det innebär att bli våldtagen som pojke. Många barn vågar inte rapportera, och vet inte heller till vem. Många är också rädda att inte bli trodda.

I genomsnitt rapporterades två fall av sexuellt våld mot barn varje dag under 2019, men Rädda Barnen vet att det finns ett stort mörkertal.

Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen, säger: "De här siffrorna är bara toppen av ett isberg. Vi vet att det är många fler barn som faller offer för sexuellt våld. Det är akut att de som utsätts för dessa grymheter får det stöd som de behöver. Vi måste också, tillsammans med andra organisationer och ledare, se till att dessa allvarliga brott stoppas. ”

Det finns många skäl till att man använder sexuella brott mot barn som ett taktiskt vapen i krig. Det kan vara ett sätt för en väpnad grupp att terrorisera, splittra och skapa rädsla i ett samhälle som en del av ett maktutövande. Det kan också vara ett sätt att straffa en del av civilbefolkningen som stödjer en annan väpnad grupp.

Traumat det orsakar kan få långsiktiga konsekvenser. T ex är brutaliteten i den rent fysiska handlingen särskilt skadlig för barn vars kroppar inte är fullt utvecklade. Flickor kan drabbas av framfall på livmodern, bölder runt ändtarmsöppningen och andra underlivsskador, samt få svåra komplikationer och t o m dö på grund av graviditeter och osäkra aborter. Både flickor och pojkar riskerar urin- och analskador samt riskerar att få sexuellt överförbara sjukdomar som, obehandlade, kan orsaka långvarig skada och till och med dödsfall.

Dr. Denis Mukwege, Nobels fredsprisvinnare 2018, kirurg och grundare av Panzi Hospital i Kongo-Kinshasa , säger i rapporten: ”Jag öppnade Panzi Hospital för att kunna erbjuda spetskompetens inom mödravård. Jag kunde aldrig föreställa mig att mina första patienter inte skulle vara vuxna mödrar och deras nyfödda barn, utan barn som istället hade våldtagits. Den yngsta som jag har behandlat var bara sex månader när hon utsattes. ”

Rädda Barnen uppmanar världens ledare och samfund att:

• Straffriheten för sexuellt våld mot barn måste stoppas. Det nås genom att stärka lagarna och se till att de följs, samtidigt som gärningsmännen måste ställas till svars.

• Säkerställa att det finns processer för de barn som utsätts. Det betyder att det måste finnas etablerade rutiner för rapportering och stigmatiseringen måste hävas.

• Förbättra datainsamlingen om sexuellt våld mot barn i konflikt.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.