Gå direkt till innehåll
Teckning gjord av en 16-åring, som arresterades 2019 och häktad i ett år
Teckning gjord av en 16-åring, som arresterades 2019 och häktad i ett år

Pressmeddelande -

Vittnesmål från palestinska barn i israeliska häkten – fyra av fem barn utsattes för fysisk misshandel

Majoriteten av barn som fängslats av israeliska styrkor blev bortförda från sina hem nattetid, bakbundna och med ögonbindel. Många fick inte reda på varför de blev arresterade eller vart de var på väg. Rädda Barnen har i tio års tid intervjuat nästan 500 barn på Västbanken som häktats. Drygt 80 procent har blivit slagna och nästan hälften nekades kontakt med advokat. 

Varje år fängslas hundratals palestinska barn av israeliska myndigheter. Det är enda platsen i världen där barn systematiskt blir åtalade av en militär, istället för av ett civilt rättssystem. Den vanligaste anklagelsen är att ha kastat en sten, vilket kan ge ett fängelsestraff på 20 år.

Rädda Barnen har under tio års tid frågat mer än 470 barn som fängslats om vad de upplevt. Undersökningen visar bland annat att:

  • 81 % har upplevt fysiskt misshandel
  • 89 % har upplevt verbal misshandel
  • 52 % hotades med att familjen skulle skadas
  • 86 % kroppsvisiterades
  • 88 % fick inte tillräcklig vård eller vård i tid, även när det efterfrågades
  • 47 % nekades kontakt med advokat

– De förstörde ytterdörren, gick in i mitt rum, täckte mitt ansikte med en påse och hämtade mig. Till min pappa sa de att jag skulle komma hem dagen därpå. Jag återvände efter 12 månader, säger Abdullah*, som häktades sex gånger som barn.

Barn har suttit i isoleringscell i flera veckor, blivit hotade med vapen och attackerats av hundar. När de fått återvända hem har livet inte varit sig likt. Sömnlöshet, mardrömmar, ätstörningar, beteendeförändringar och ilska är några av de fysiska symptomen som uppkommit efter tiden i häktet. I vissa fall har det lett till kronisk muskelvärk, huvudvärk, domningar och okontrollerbara skakningar.

– Vår undersökning visar hur barn drabbas av att bli bortförda från hem och familj nattetid, bli utsatta för hemsk behandling av militära styrkor och hur det här påverkar dem efteråt. Oavsett vad de är misstänkta för, oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga – så ska barn behandlas som barn med alla de rättigheter det innebär, säger Anna Eggelind, biträdande internationell chef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen uppmanar den israeliska regeringen att respektera internationell rätt och att sluta häkta barn under militär lag. Israeliska myndigheter måste även säkerställa att de barn som för närvarande sitter häktade får särskilt skydd. Vi uppmanar palestinska myndigheter att utöka det psykologiska stödet och stärka barns möjligheter att återvända till samhället och skolan för alla barn som släppts från häktet.

Rädda Barnen, tillsammans med lokala partners på Västbanken och i Gaza, stödjer barn och ungdomars möjlighet till en uppväxt skyddad från våld och utsatthet.

* Abdullah heter egentligen något annat.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.