Gå direkt till innehåll
Denna bild har ingenting med nyheten att göra
Denna bild har ingenting med nyheten att göra

Pressmeddelande -

Vartannat barn med ensamstående utrikesfödd mamma i barnfattigdom – i dag släpps podcast där nyanlända mammor får berätta om sin situation

Barn till ensamstående utrikesfödda mammor riskerar i allt högre utsträckning att drabbas av barnfattigdom. I dag släpper vi en podcast där nyanlända mammor kommer till tals och får berätta om de utmaningar de möter. Podcasten består av fem avsnitt där mammor, barn och experter pratar om hur situationen ser ut och de lösningar som finns för de här familjerna.

Dagen innan löning under årets fattigaste månad. I dag tänker extra många på sin privatekonomi. I vår senaste barnfattigdomsrapport kunde vi tydligt se en grupp som blivit allt mer ekonomisk utsatt. Vartannat barn (49,5%) med en utrikesfödd ensamstående mamma drabbas av absolut barnfattigdom, jämfört med 2016 då motsvarande siffra var 42,1%. Vi såg behovet av att låta dessa mammor komma till tals och lanserar därför podcasten ”Starka mammor – trygga barn” i dag.

– Det är en utmaning för mammor att tänka ”kommer jag behålla kontraktet?” För om man inte betalat hyran i tid kan man förlora kontraktet. Det är en fråga som bekymrar många och det värsta som kan hända en familj, säger Fatima Mohamed i podcasten, som bor och är engagerad i Järva-området.

– Barn önskar till födelsedag eller jul. Alla barn önskar som barn, cykel kanske eller lego. Mina barn önskar att få uppehållstillstånd, säger Yasmin*, som bor i Dalarna med sina tre barn.

I podcasten får lyssnaren träffa flera nyanlända och asylsökande ensamstående mammor som berättar om den situation de befinner sig i. Ett genomgående tema är familjernas otrygga boendeförhållanden. Ett exempel är hur många familjer drabbades när Migrationsverket stängde ner asylboenden under förra året. Med kort framförhållning tvingades familjer flytta. Oftast långt bort, ibland mitt i skolterminen. Barn berättar att de förlorade klasskompisar, familjerna vittnar om att det nätverk de byggt upp slets upp.

– Jag sa att jag inte visste vart jag bor eftersom vi bara flyttar. Jag kände mig ganska orolig och stressad, säger Amin*, som flyttat mellan 15 boenden tillsammans med sin mamma och broder.

Politiker på lokal, regional och nationell nivå behöver titta på hur de kan förbättra för barn i socioekonomisk utsatthet, speciellt i de grupper där barnfattigdomen ökar. Rädda Barnen vill se fler föräldrar med en egen och tillräcklig försörjning. Vilket bland annat förutsätter en flexibilitet inom exempelvis arbetsförmedling och socialtjänst och som har detta i sitt uppdrag, eftersom egen försörjning är det är det viktigaste sättet för att minska barnfattigdom. Förutom det behövs en skola som kan förebygga de negativa effekterna som socioekonomisk utsatthet kan medföra. Det behövs också en mer träffsäker ekonomisk familjepolitik, där exempelvis barn-, och bostadsbidrag och underhållsstöd behöver bli mer effektiva i att minska fattigdomen än vad den gör i dag.

– Det här är familjer som sällan får komma till tals och berätta hur de upplever den första tiden i Sverige. Genom att göra en podcast där de får berätta vilka utmaningar de möter och vilka lösningar de ser kan vi öka kunskapen hos alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med familjer i en liknande situation, säger Maria Frisk, Sverigechef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen startade under 2020 upp ett nationellt treårigt föräldrastödsprojekt som riktar sig till nyanlända ensamstående mammor och deras barn. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och har som övergripande syfte att dessa barn ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina rättigheter och få uppleva roliga saker tillsammans med sin mamma. Podcasten ”Starka mammor – trygga barn” är en del av projektet och riktar sig främst till yrkesverksamma som möter mammor i liknande situation i sitt arbete till exempel inom socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller skolan.

Du kan lyssna på podcasten här.


* Yasmin och Amin heter egentligen något annat

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.