Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vadå likvärdig skola?

Den svenska skolan ska garantera alla barn en likvärdig utbildning. Så är det inte i dag. Det framkommer i en ny rapport som Rädda Barnen presenterar. Rapporten Lika rättigheter – likvärdig skola? visar att segregationen ökar mellan barn i skolan. Störst är problemen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Huddinge, men även i kommunerna Södertälje, Landskrona, Haninge, Botkyrka, Uppsala, Österåker och Smedjebacken ökar segregationen. Barnen möter dessutom färre lärare med pedagogisk utbildning i skolan. Mellan 1997 och 2002 sjönk andelen påtagligt, från 92 till 81 procent. Rapporten Lika rättigheter – likvärdig skola? handlar om barns rätt till utbildning och bygger på en forskningsstudie gjord av Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Rädda Barnen. Rapporten visar tydligt att skolan inte ger barn samma möjligheter till en bra utbildning. Segregationen i skolan har ökat stadigt under 1990-talet och i början av 2000-talet. Samtidigt har lärartätheten minskat och även tillgången på lärare med pedagogisk utbildning. Det har skett under en tid då både kommunaliseringen av skolan och en valfrihetsreform genomförts. Rapporten består av två delar. Den ena speglar skolsegregationens utveckling, den andra utbildningskvaliteten. Vi presenterar ett nytt mått, som ska spegla barns rätt till utbildning. Betyg är ingen tillräcklig mätare av kvaliteten i skolan. Vi använder istället ett sammansatt lärarresursindex som mått på kvalitet. Det består av två indikatorer som anger förutsättningar för utbildningskvalitet. De bygger på tillförlitlig statistik, vilken kan följas över tid och på kommunnivå: • Lärartäthet; antal heltidsarbetande lärare per 100 elever • Pedagogisk utbildning, andel lärare med pedagogisk utbildning. Detta mått komplettera vi med tre segregationsmått, som fångar upp segregationen mellan barn i den svenska grundskolan. - Regeringen måste nu förbättra uppföljningen av skolans förutsättningar i Sveriges kommuner, säger Charlotte Petri Gornitzka, Rädda Barnens generalsekreterare. Det är ytterst våra politiker som avgör hur stora skillnaderna tillåts bli. Barnkonventionen och skollagen ger tydlig ledning: De garanterar alla barn samma rätt till utbildning, oavsett var i landet de bor. Rapporten är ett led i Rädda Barnens ambition att konstruera ett barnindex, för att övervaka utvecklingen av barns rättigheter i Sveriges kommuner Tidigare rapporter har handlat om barnfattigdom och barns hälsa. Huvudresultaten i rapporten stämmer väl överens med de två tidigare barnindexrapporterna. Ladda ner rapporten Lika rättigheter – likvärdig skola? på vår hemsida, www.rb.se Presstjänst: Mie Melin 08-698 90 66, 0708-98 90 66 mie.melin@rb.se, 107 88 Stockholm tfn: 08-698 90 00, fax: 08-698 9014 http://www.rb.se

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.