Gå direkt till innehåll
Uttalande med anledning av Rädda Barnens yttrande över förlängningen av den tillfälliga lagen

Pressmeddelande -

Uttalande med anledning av Rädda Barnens yttrande över förlängningen av den tillfälliga lagen

Med anledning av regeringens beslut att förlänga lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har Rädda Barnen beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremiss. Rädda Barnen är starkt kritisk till förslaget att förlänga den tillfälliga lagen som strider mot FN:s barnkonvention och har negativa konsekvenser för integrationen.

Rädda Barnen ser med stor oro på utvecklingen av Sveriges och EU:s asylpolitik som i sin strävan att avskräcka människor från att fly till Europa och förmå fler att återvända till sina hemländer, riskerar att leda till allvarliga kränkningar av barns rättigheter.

Rädda Barnens synpunkter på förslaget i korthet:

- Lagen är komplicerad, bristfällig och ger utrymme för godtyckliga tolkningar.

- Den gör tillfälliga, istället för permanenta, uppehållstillstånd till regel vilket bland annat hämmar integrationen.

- Begränsningen av möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter slår extra hårt mot barn.

- Den barnkonsekvensanalys som görs i lagförslaget är allt för bristfällig med tanke på den stora negativa inverkan lagstiftningen har på barn.

- Trots den välkomna utvidgade rätten till familjeåterförening kvarstår flera praktiska hinder.

"Om Sverige menar allvar med att göra Barnkonventionen till lag 2020 kan vi inte ha en asyllagstiftning som så uppenbart strider mot barns rättigheter”, kommenterar Ola Mattsson, Chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen.


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30