Gå direkt till innehåll
Utredningstiden för allvarliga brott mot barn ökar kraftigt

Pressmeddelande -

Utredningstiden för allvarliga brott mot barn ökar kraftigt

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar. Rädda Barnen har i snart 15 år granskat utredningstiden för allvarliga brott mot barn, och under 2023 tog nästan hälften av alla utredningar längre tid än den lagstadgade gränsen. Det är en kraftig ökning och mer än något annat år Rädda Barnen har undersökt. Andelen utredningar som leder till åtal är även kvar på låga nivåer.

Enligt lag ska allvarliga brott mot barn handläggas inom 90 dagar. Rädda Barnens undersökning med statistik från Åklagarmyndigheten visar att vi har en lång väg att gå för att säkerställa rättigheterna för barn utsatta för brott:

  • Genomsnittstiden för att utreda brott mot barn ökar kraftigt, och är 2023 uppe på 112 dagar. Andelen utredningar som håller den lagstadgade tidsfristen är 2023 nere på 58 %.
  • Andelen utredningar som går vidare till åtal är på fortsatt låg nivå – 24 %.
  • Det är stora regionala skillnader över landet bland de olika åklagarkammarna. Barn får vänta olika länge, och får olika hjälp, beroende på vart i landet de bor.
  • Att förundersökningen drar ut på tiden riskerar att få stora konsekvenser för barn. Det riskerar att påverka barns möjlighet till stöd, skydd och behandling, samt även barns tillit och tilltro till vuxenvärlden.
  • I de fall som utredningen tar lång tid riskeras också kvaliteten på förundersökningen då det finns risk för att barnets minnesbilder av detaljer och skeenden bleknar och att det blir svårare att säkra bevis.

”Barn utsatta för brott är en särskilt sårbar grupp, och därför finns det särskilda lagar och regler för hur dessa utredningar ska handläggas. Det är därför oroväckande att utvecklingen de senaste 15 åren pekar åt helt fel håll, och att det 2023 skett en kraftig försämring. Det behövs en övergripande förändring och kraftsamling för att ändra denna utveckling. Barn som brottsoffer är en grupp som behöver prioriteras. Vi vill se en nationell handlingsplan för att säkerställa att dessa barn får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett om det handlar om en skyndsam rättssäker utredning, rätt till stöd och skydd eller rätt till information och delaktighet.

Erik Ulnes, socionom och rådgivare på Rädda Barnen.

Scrolla ner för att ta del av diagram som illustrerar siffrorna.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.