Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unik rapport om barn utan papper från Rädda Barnen: Barn utanför samhället

För ett år sedan öppnade Rädda Barnen en webbsida www.utanpapper.nu på flera språk, ett 020-nummer och en mejladress för alla de barn och ungdomar som befinner sig i Sverige utan papper. Hjälplinjen tog under det första året emot telefonsamtal och mejl från mer än 200 barn och ungdomar i svåra situationer på grund av att de saknar papper. Syftet med hjälplinjen är att nå de barn och ungdomar som lever i Sverige utanför samhället. Rädda Barnen vill ge dem en röst och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Många av de barn som lever gömda kom hit som asylsökande. Men det finns också barn som kommit hit genom illegal arbetskraftsinvandring, genom besök hos anhöriga, genom trafficking eller är på flykt utan att söka asyl. Dessa papperslösa barn syns inte i några officiella register. Det som är gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en tämligen rättslös situation. Den främsta iakttagelsen från hjälplinjens första år är att barn utan papper tycks vara i första hand utan papper - i andra hand barn. – Min lillasyster som gick i mellanstadiet blev inte mottagen av någon skola trots att vi ringde runt till alla rektorer. Kommunen hade bestämt att de inte ville ha några gömda barn i sina skolor, berätta Emina Malovic som kom till Sverige som 13-åring år 2000 från Bosnien. I mitt drömsverige får alla barn gå i skolan och utbilda sig till vad de vill. Barn utan papper utsätts för en diskriminering på flera olika nivåer. De får inte tillgång till läkarvård och socialt stöd som de formellt har rätt till. FN:s konvention om barnets rättigheter ger alla barn rätt till skolgång, men denna bestämmelse saknas i svensk lag, vilket gör att det är upp till enskilda rektorer och lärare om de vill följa konventionen eller inte. – I de allra flesta EU-länder får dessa barn gå i skola. Men inte i Sverige. Dessa barn kommer inte att försvinna för att samhället nekar dem skolgång. Istället blir de gatubarn, säger Sanna Vestin, projektsamordnare för Utanpapper.nu. Rapporten Barn utan Papper – Barn först och främst handlar om stöd och samverkan för gömda barn, och innehåller en årsrapport med statistik och iakttagelser. Rapporten går att ladda ner på http://www.rb.se/sv/Aktuellt/ För mer information om projektet kontakta projektsamordnare Sanna Vestin på 08 698 67 12 eller Rädda Barnens presstjänst på 08 698 90 90. Kortfakta om Utanpapper.nu Barn och ungdomar kan nå hjälplinjen via ett formulär på hemsidan www.utanpapper.nu genom att skicka e-post eller ringa ett gratis telefonnummer. De kan även redan på hemsidan få information om rättigheter och lagar. Informationen finns på svenska, engelska, arabiska, ryska, kinesiska och spanska. Under det första året hade hemsidan omkring 16 000 besökare. Telefonlinjen är öppen under kontorstid. Övriga tider finns telefonsvarare på samma sex språk som på hemsidan. Samtalen förs vid behov med hjälp av tolk. Rädda Barnens presstjänst: 08-698 90 90, press@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare för svenska frågor 072-357 67 56
Vendela Kirsch

Vendela Kirsch

Presskontakt Pressekreterare för internationella frågor 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.