Gå direkt till innehåll
Tusentals flyktingar riskerar livet på Medelhavet i sommar

Pressmeddelande -

Tusentals flyktingar riskerar livet på Medelhavet i sommar

Antalet syriska flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet har ökat dramatiskt sedan mars. Nu under sommaren befaras ännu fler människor ge sig ut på den livsfarliga resan i ett desperat försök att hitta en säker tillflyktsort. Rädda Barnen publicerar idag rapporten "The Boat is safe and other lies”, som gripande förklarar varför syrier och andra människor på flykt trotsar alla faror och försöker nå tryggheten i EU.

 "Det fanns 27 personer som jag kände från min hemstad ombord på båten som sjönk utanför Libyens kust den 11e oktober 2013. En av dem var min granne. Nu är alla döda. Trots det var jag inte rädd för att försöka ta mig över Medelhavet på samma sätt själv. Döden har funnits med hela tiden när vi tvingats hitta nya flyktvägar, ingen vill ha oss syrier längre. Inte i Libanon, inte i Egypten, inte i Libyen." Abu Rabia, ung flykting som överlevde överfarten.

 I rapporten vittnar de som överlevt resan om de risker och faror som de utsatts för. Sätten som man tar sig till Europa på är många, till fots, med flyg, tåg, lastbil och även med båt. Det är bara en bråkdel som får hjälp av FN för att kunna söka sig till Europa som kvotflyktingar, det vill säga att de får sin ansökan om asyl prövad innan de kommer till mottagarlandet. Under sommarmånaderna befaras antalet flyktingar som tar sig över Medelhavet öka dramatiskt.

-          Vi menar att EU måste arbeta för säkra lagliga vägar in till Europa. Fler EU-länder behöver ta ansvar för att vi har en flyktingsituation i världen idag som är den värsta sedan andra världskriget. Antalet kvotflyktingar som kan få möjlighet till en trygg överföring till ett EU land måste öka, där fler länder är med och bidrar, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Resorna över Medelhavet arrangeras av människosmugglare, som tar mellan 10 000 och 20 000 kronor för att ordna överfarten i förfallna och rangliga båtar. Resan kan ta upp till 15 dagar och överlevande vittnar om extrema förhållanden där katastrofen ständigt är nära. Det råder brist på mat och vatten, om det finns överhuvudtaget. Om olyckan är framme finns bara en desperat väntan på att någon ska komma till räddning. Det är inte alltid det gör det.

-          De flesta familjer vi möter har flytt kriget i Syrien för ett eller två år sedan, lämnat anhöriga, överlevt obeskrivligt våld, undkommit tvångsrekrytering, och sett sina hem, byar och städer förstöras. De har förlorat allt men istället för att komma till tryggheten, så fortsätter de att utsättas för umbäranden i andra länder, där de utnyttjas, diskrimineras, och hotas. Till sist återstår bara att försöka ta sig över Medelhavet, trots farorna, säger Carlotta Bellini från italienska Rädda Barnen. 

--- --- ---

FAKTA

Minst en sjättedel av alla som försöker ta sig till Italien från Afrika och Mellanöstern är barn. Av de 41 200 flyktingar som den italienska flottan räddade mellan januari och maj 2014 var 6 700 minderåriga. De vanligaste nationaliteterna är eritreaner och syrier. Antalet syriska flyktingar som tog sig över Medelhavet till Italien började öka under juli 2013 för att nå sin kulmen i september. Under vintern minskade sedan flyktingströmmen för att i år ha tagit ny fart från april och framåt. Nu befaras en ny topp under sommarmånaderna.

Uppskattningsvis 2,9 miljoner syrier har flytt inbördeskriget i landet. Majoriteten av dem befinner sig nu i något av grannländerna Libanon (1,1 miljon), Jordanien (600 000), Turkiet (800 000), Irak (225 000), Egypten (138 000). Under 2013 gavs 27 098 personer skydd i Sverige sedan de sökt asyl. Sverige gav också 1 900 kvotflyktingar tillstånd att komma till Sverige på den årliga flyktingkvoten. Mellan januari och maj har 6 479 barn sökt asyl i Sverige. Av dessa var över 2 000 barn från Syrien. De flesta barn från Syrien har kommit tillsammans med sina föräldrar. En stor andel barn kom även ensamma från Afghanistan, Eritrea och Syrien.

Den okända vägen - en film av och med fyra killars resa till Sverige från Iran och Afghanistan.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.