Gå direkt till innehåll
"La Maison Rose" i Senegal - ett skyddat boende för kvinnor och flickor, och som drivs med stöd av Rädda Barnen. Foto: Guilhem Alandry
"La Maison Rose" i Senegal - ett skyddat boende för kvinnor och flickor, och som drivs med stöd av Rädda Barnen. Foto: Guilhem Alandry

Pressmeddelande -

Sverige i topp för flickor

Barnäktenskap är fortfarande ett av de största hindren för flickors utveckling världen runt. Det framgår när Rädda Barnen undersökt i vilka länder det är bäst att vara flicka. Sverige toppar listan före Finland och Norge, medan Niger, Tchad och Centralafrikanska republiken placerar sig i botten. Var sjunde sekund gifts en flicka bort runtom i världen.

 - I länderna i botten på listan börjar den onda cirkeln för flickorna ofta med barnäktenskap, vilket leder till fler graviditeter i unga år, och färre flickor som kan gå färdigt skolan. Det ökar också risken för att utsättas för våld i hemmet, och att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I många länder tvingas flickor i tioårsåldern att gifta sig, ofta med män betydligt äldre än de själva. I FN:s Globala mål anges att barnäktenskap inte ska förekomma år 2030, men om dagens trend fortsätter kommer det att finnas 950 miljoner flickor som gift sig före 18-års dagen, mot 700 miljoner idag.

I Rädda Barnens ”Girls' Opportunity Index” har fem indikatorer vägts in: barnäktenskap, andel flickor som blir gravida, andel flickor som går färdigt skolan, mödradödlighet, och andel kvinnliga ledamöter i landets parlament.

  - Det finns mycket som är självklarheter för oss i Sverige när det gäller flickors uppväxt så ur det perspektivet är det inte så konstigt att Sverige toppar listan. Men vi har också en chans att genom vår biståndspolitik påverka situationen i andra länder. Det är otroligt viktigt att vi ger flickor möjlighet att få leva ett tryggt liv och utvecklas på det sätt de har rätt till, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen bedriver verksamheter runt om i världen som stödjer flickor i utsatthet. De tre huvudsakliga hinder som Rädda Barnen ser för flickors utveckling är:

 • Barnäktenskap
 • Brist på tillgänglig hälso- och sjukvård samt utbildning
 • Svårigheter att göra sin röst hörd både i privata och offentliga sammanhang.
Länderna i topp i “Girls´Opportunity Index”   
 • 1.Sverige
 • 2.Finland
 • 3.Norge
 • 4.Nederländerna
 • 5.Belgien
Länderna i botten i ”Girls´ Opportunity Index”   
 • 140. Somalia
 • 141. Mali
 • 142. Centralafrikanska republiken
 • 143. Tchad
 • 144. Niger

Rapporten finns att ladda ned nedan. För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08- 698 90 90.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material