Gå direkt till innehåll
Skolor blir måltavlor i krig

Pressmeddelande -

Skolor blir måltavlor i krig

Foto: Bede Sheppard/Human Rights Watch (India) 

I väpnade konflikter runtom i världen siktar de stridande parterna avsiktligt in sig på skolor. En omfattande internationell studie som Rädda Barnen bidragit till, visar att det under de senaste 5 åren förekommit krigshandlingar mot skolor i 70 olika länder, där elever och lärare inte bara hamnat i skottlinjen utan i många fall också varit direkta mål för angreppen. Ett av de värst drabbade länderna är Syrien, där omkring 1000 skolor förvandlats till fängelser eller tortyrcenter.

-  Det handlar inte om att elever råkar hamna i skottlinjen utan vi ser ett obehagligt mönster i många konflikter att skolor, elever och lärare faktiskt blir måltavlor. Skolor bombas, bränns, och beskjuts. Syftet kan variera, det kan t.ex. vara för att skolan ses som en symbol för regeringsmakten, eller för att hindra flickor från att gå i skolan, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Rapporten ”Education under Attack” har gjorts av Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), där Rädda Barnen är en av medlemsorganisationerna. Studien är den mest heltäckande som gjorts av hur utbildningsväsende drabbas i krig, och har kartlagt åren 2009-2013 i 70 länder där attacker har ägt rum. Rapporten visar att i 30 av dessa länder har angrepp på skolor skett systematiskt, och identifierar också de sex länder som är värst drabbade: Afghanistan, Colombia, Pakistan, Somalia, Sudan och Syrien.

-  Hundratals lärare och elever har blivit dödade och många fler blivit skadade. Dessutom förvägras hundratusentals barn sin rätt till utbildning när deras skolor har förstörts. Istället för att vara en säker och trygg plats för barn förvandlas skolor till slagfält, säger Elisabeth Dahlin.

I den pågående konflikten i Syrien visar rapporten att omkring 2500 skolor har förstörts. Skolor tas också i anspråk för militära ändamål, som förläggning eller vapendepå. I Syrien har så många som 1000 skolor använts eller används som fängelser eller tortyrcenter. Att skolor används av stridande parter kan i sig vara en anledning till att skolor blir måltavlor för angrepp, därför verkar Rädda Barnen för att de stridande partnerna i Syrien ska komma överens om att alla skolor, liksom hälso- och sjukvårdsinrättningar, ska undantas från stridigheter eller militär användning.

Rapporten finns för nedladdning under Relaterat material nedan

För mer information eller intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90.


Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.