Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skolans brister oroar

Rädda Barnen kommenterar Skolinspektionens rapport Olika elever – samma undervisning, som i dag lämnats till regeringen.  Rädda Barnen oroas över att Skolinspektionen konstaterar att nio av tio skolor får kritik när det gäller brister i likabehandlingsplanerna.

-          Elever måste få vara med och få inflytande över arbetet med att ta fram likabehandlingsplanerna och hela skolpersonalen måste involveras i ett värdegrundsarbete som underlag för skolans arbete med mobbning och kränkande behandling. Att möta enskilda elevers rättigheter i skolan kan aldrig bli för dyrt, säger Henrik Dahl, sakkunnig i skolfrågor på Rädda Barnen.

Rädda Barnen menar att rapporten ger en viktig bild av tillståndet och bristerna i svenska skolor. Brister som Rädda Barnen har anmärkt på och påpekat för regeringen under ett antal år. Allvarligast är att det saknas anpassning av undervisningen för barn med särskilda behov samt de brister som framkommer när det gäller skolornas arbete mot mobbning och annan kränkande behandling.

-          I vår egen enkätundersökning Ung Röst 2011 vittnar elever om en oro för att misslyckas i skolan och för att inte få den hjälp som de behöver. Rätten till en trygg, likvärdig och anpassad skolmiljö hör till skolans grundläggande uppdrag och är också rättigheter som enskilda elever kan kräva av samhället, säger Henrik Dahl.

Rädda Barnen har i rapporten Får jag vara med? visat hur enskilda elever med särskilda behov kräver en anpassning som bygger på deras specifika behov och situation. Ofta är det en fråga om komplexa behov som kräver elevinflytande och en hög grad av individualisering. Rädda Barnen har länge krävt en ökad kompetensutveckling för lärare när det gäller att möta barn med särskilda behov, samt att elevers särskilda behov måste få tillräckliga resurser i form av fysiska anpassningar av skolmiljön, tillräckliga specialpedagoger och en långtgående individanpassning.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.