Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen välkomnar utredning om vård till papperslösa

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 16:00 CET

28 januari beslutade regeringen att tillsätta en utredning om rätten till hälso- och sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa. Rädda Barnen hälsar detta beslut med stor tillfredsställelse.

Idag har papperslösa barn (till exempel barn som aldrig sökt asyl i Sverige) bara rätt till akut sjukvård, och då helt utan subventioner. Det strider mot Barnkonventionen. Rädda Barnen har länge arbetat för att alla barn ska få samma rätt till vård, oberoende av deras legala status.
För snart ett och ett halvt år sedan beslöt riksdagen att asylsökande och gömda barn skulle ges rätt till vård, men papperslösa omfattades inte av beslutet. Vuxna gavs inte heller samma rätt till hälso- och sjukvård som andra bosatta i landet. I utredningens uppdrag ingår att se över vuxnas rätt till vård, vilket också är glädjande, eftersom även barn lider skada när närstående vuxna nekas vård. För detta har de 27 organisationerna inom Rätt till vård-initiativet kämpat länge.

För ytterligare information, kontakta Eva Svedling, eva.svedling@rb.se.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se