Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rädda Barnen tar ställning mot främlingsfientlighet

Rädda Barnen håller riksmöte i Jönköping i helgen. Riksmötet beslutade idag att enhälligt ställa sig bakom ett gemensamt uttalande som handlar om hur Sverige tar emot ensamkommande flyktingbarn. Rädda Barnen kommenterar på detta sätt valresultatet där Sverigedemokraterna nu har fått en plats i riksdagen och i flera kommuner och landsting.


Uttalandet i sin helhet:
Låt barn på flykt få landa tryggt

För en vecka sedan hade vi val i Sverige. Långt utanför våra gränser har det väckt stor uppmärksamhet att ett främlingsfientligt parti nu får plats i Sveriges riksdag.

Inför valet har Rädda Barnen uppmärksammat frågan om hur vi tar emot barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige. Det handlar om unga människor som är på flykt från krig och kaos. De har lämnat allt och söker en fristad i Sverige. De blir allt fler. De knackar på vår dörr, de står på vår tröskel och ber om att få komma in. Vad svarar vi?

Rädda Barnen har påtalat allas vårt ansvar som medmänniskor. Vi har stått upp emot dem som talar om att stänga gränser, om att köra hjälpsökande barn och ungdomar på porten.

Det har vi gjort för att försvara det öppna samhället, det samhälle där vi respekterar att alla är lika i värde och har samma rättigheter. Det samhälle där det är självklart att särskilt värna om barn och ungdomar. De är extra sårbara och därför har de egna rättigheter, som finns i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den konventionen har Sverige förbundit sig att följa.

Under den tid Rädda Barnen drivit kampanjen Landa tryggt har representanter från Rädda Barnen varit ute och fört dialog med beslutsfattare i Sveriges kommuner. Antalet kommuner som tar emot ensamkommande flyktingbarn har nu ökat från 111 till 168. Det är oerhört glädjande men mycket arbete återstår. Barn och ungdomar på flykt behöver få komma till ro, och slippa vänta i ovisshet i så kallade transitboenden. Just nu väntar över 600 barn på besked om en plats där de kan landa tryggt. Vi kan ge alla barn och ungdomar det de behöver och har rätt till. Rädda Barnen kräver att ensamkommande barn ska få en god man inom 24 timmar och inte behöva vänta i transitboende i mer än en vecka.

Barn och unga på flykt borde inte behöva uppleva att kommuner säger nej till att ta emot dem, eller att grannar protesterar och klagar på att de bor i deras närhet. Det är ovärdigt och omänskligt. Sverige är ett rikt land. Vi har råd och vi har plats. Rädda Barnen kommer att fortsätta att skapa konkreta arenor för dialog. Vi kommer att fortsätta att sprida vår kunskap och vi kommer fortsätta att utveckla verktyg både för konkreta insatser och för politisk påverkan.

Valresultatet ger stor anledning till oro. Sverigedemokraterna kommer att vara representerade i kommunfullmäktige i 245 av Sveriges 290 kommuner. Och dessutom kommer de att vara vågmästare i 30 kommuner. På flera håll har partiets företrädare redan deklarerat att de kommer att verka för att avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn ska rivas upp.

Det finns anledning för oss i Rädda Barnen att samla ytterligare kraft. Vi deltagare i Rädda Barnens riksmöte den 24-26 september 2010 uppmanar alla kommunpolitiker och samtliga av Sveriges invånare att vara modiga och stå upp mot främlingsfientlighet och alla dem vill kränka barns mänskliga rättigheter. Tillåt inte att barn diskrimineras på grund av utländsk bakgrund. Låt alla barn på flykt få landa tryggt!

För mer information, kontakta Rädda Barnens presstjänst: 08-698 90 90 eller press@rb.se
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33