Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen satsar på ensamstående mammor från Ukraina

Pressmeddelande -

Rädda Barnen satsar på ensamstående mammor från Ukraina

Ukrainska mammor i Sverige efterfrågar stöd, anpassat efter att vara ensamstående förälder i ett främmande land. Därför har Rädda Barnen erbjudit föräldrastöd för att på längre sikt ge en trygg uppväxt för deras barn. Under 2023 har 98 ukrainska mammor deltagit i 16 föräldragrupper på nio orter runt om i Sverige.

Under våren 2022 då kriget utbröt, kom många mammor och barn från Ukraina till Sverige. Starka mammor – trygga barn, ett projekt som pågått sedan 2020 och som egentligen skulle avslutas i januari 2023, fick då ett års ytterligare finansiering för att stötta dessa familjer.

- Rädda Barnen har länge arbetat med att hjälpa föräldrar, och har träffat många ensamstående mammor som är nya i Sverige. Mammorna har berättat att de behöver stöd som är anpassat efter deras villkor, som baseras på att de är ensamstående föräldrar i ett nytt land. Det var därför vi startade projektet, berättar Maria Klavevik projektledare för Starka mammor – trygga barn på Rädda Barnen.

Projektet har bestått av ett behovsanpassat föräldrastöd som ska stärka mammornas kunskaper och självförtroende, och bidra till en positiv relation mellan barn och föräldrar. Det mer långsiktiga målet har varit att ge ger en tryggare uppväxt för deras barn. Utgångspunkten har varit att om barnets främsta skyddsfaktor, mamman, får bättre förutsättningar, möjliggörs en förbättrad etableringsprocess och integration för hela familjen.

Mammor som har deltagit har erbjudits stöd och vägledning, i grupp och individuellt. I grupperna erbjöds också aktiviteter. För Rädda Barnen är det viktigt att både mammor och barn är delaktiga i utformningen av grupperna, därför har innehållet bestämts tillsammans.

Så här säger några av mammorna som deltagit:

Jag fick mycket användbara tips, hörde tankar från andra människor, olika synvinklar på viktiga frågor.”

”En möjlighet att kommunicera med andra ukrainare om gemensamma ämnen och förstå den svenska livsstilen bättre. En möjlighet att ha aktiviteter för barn med en lärare som förstår deras behov helt och hållet.”

”Tack vare Rädda Barnens program så har jag börjat säga snälla saker till mina barn varje dag. ”

Under 2023 har 98 mammor deltagit i 16 föräldragrupper i Timrå, Härnösand, Mellansel, Sundsvall, Malmö, Kristianstad, Lund, Stockholm och Göteborg. Projektet håller nu på att avslutas.


Mer o
m projektet Starka mammor- trygga barn
Tanken med projektet var att mammorna skulle får träffa andra i samma situation, men även få stöd i att vara förälder. Projektet består också av en intervjustudie där sex ukrainska mammor, bosatta i Sverige sedan 2022, har dokumenterats. I studien delar de med sig av sin situation och sina förutsättningar, samt sina utmaningar och drömmar.

Rädda Barnen har också producerat nya avsnitt av podcasten Starka mammor-trygga barn där barn och mammor berättar om sin tid i Sverige:

Vi får möta 16-åriga Polina som berättar om det stöd hon fått i Sverige; från sin mentor i skolan och från Rädda Barnens verksamhet Unite där ukrainska barn får stöd på sitt språk. Vi får möta Tatyana och hennes son Yaroslav. Yaroslov berättar vad han gör på fritiden, och hur han har hittat till fotbollen och musiken i kyrkan. Det viktigaste i Tatyanas liv, det är Yaroslav, och att han ska må bra. Hon vill ge honom en så aktiv fritid som möjligt. Irina berättar om sin sjuttonåriga son som går i ukrainsk och svensk skola samtidigt. Han är väldigt stressad och hinner aldrig vara ledig.Hela projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

För mer information om projektet: Starka mammor – trygga barn (raddabarnen.se)

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.