Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen lanserar Stopp! Min kropp! 2.0– ska lära barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Pressmeddelande -

Rädda Barnen lanserar Stopp! Min kropp! 2.0– ska lära barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Idag den 15 oktober lanserar Rädda Barnen en ny version av vägledningen Stopp! Min kropp! tillsammans med ett helt nytt skolmaterial. Skolmaterialet riktar sig till barn i lågstadiet, och ger skolpersonal verktyg att prata med barnen om rätten att bestämma över sin egen kropp.

Det har länge funnits en stor efterfrågan från skolvärlden att få vägledning kring hur man pratar om kroppsintegritet.

– Rädda Barnen har under många år fått förfrågningar från förskolor och skolor som vill arbeta med Stopp! Min kropp! .Tack vare finansiering från Skolverket har vi äntligen kunnat göra detta till verklighet, säger Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling och en av initiativtagarna till projektet.

Vägledningen bygger på hur vuxna pratar med barn om bland annat kroppens privata områden. Eller snarare inte pratar.

–Vi vuxna kan generellt samtala med barn om normer och värderingar, men har svårare att prata om kroppens privata områden, och vad man får och inte får göra mot andra, säger Hanna Thermaenius.

Den första versionen av vägledningen handlade om hur vuxna pratar med barn. Men Rädda Barnen har sett att det inte räcker. Den här gången ligger fokus även på barnen och hur de kan prata med vuxna om kroppen och gränser.

Materialet följer läroplanens krav kring värdegrundsarbete och sex- och samlevnadsundervisning. Detta ger skolpersonal en unik chans att hjälpa barnen hitta ett språk, och kunna berätta om någon gör något mot dem som de inte gillar eller förstår.

– Vi på Rädda Barnen önskar att vi helt kunde skydda barn mot sexuella kränkningar och övergrepp. Det kan vi inte. Däremot kan vi hjälpa dem att hitta ord, språk och mod att kunna berätta, avslutar Hanna Thermaenius.


Om Stopp! Min kropp!

• Lanserades första gången 2013. Materialet fick stor spridning.
• Rönte stor framgång och blev ett populärt begrepp, inte minst inom förskola och skola.


Om
Stopp! Min kropp! 2.0

 • Ett skolmaterial skapat av socionomer, psykologer och psykoterapeuter inom Rädda Barnen. Samtliga har lång erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga.
 • Består av fem teman. Varje tema innehåller en animerad film, faktakort, aktivitetskort och frågekort.
 •  Materialet hjälper den vuxne att:
 • - lära barn att känna igen situationer som inte känns bra

  - tydliggöra att alla barn har rätt att bestämma över sin egen kropp

  - förklara vad som är förbjudet enligt lagen

  - uppmuntra barn att prata med vuxna om de upplevt något som inte känns bra

  - identifiera och tala om sexuella trakasserier riktade mot barn och mellan barn

  Materialet släpps idag den 15 oktober över hela landet. Rädda Barnen arrangerar även konferenser under hösten för ytterligare spridning. Materialet kommer också att kunna beställas på Rädda Barnens hemsida.

  Konferenser

  • Stockholm 15 oktober (lansering)
  • Karlstad 28 oktober
  • Malmö 4 november
  • Uddevalla 18 november

  Relaterade länkar


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Presskontakt

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
  Carl Lagerqvist

  Carl Lagerqvist

  Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
  Vendela Rundberg

  Vendela Rundberg

  Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
  Rädda Barnens givarservice

  Rädda Barnens givarservice

  Presskontakt 08-698 90 30

  Relaterade nyheter