Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar viktig dom från Högsta Domstolen om rätten till bostad

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar viktig dom från Högsta Domstolen om rätten till bostad

Alla barn har rätt till bostad och en stabil, trygg vardag. Genom vår verksamhet vet vi på Rädda Barnen att den rätten inte är någon självklarhet för en del barn i Sverige. Av alla områden vi arbetar med så är rätten till bostad ett av de områden där Sverige har längst väg att gå även i en europeisk jämförelse. Vi är övertygade om att vi behöver ett stärkt skydd för barn i utsatta situationer där de riskerar vräkas.

Rädda Barnen välkomnar därför Högsta Domstolens dom Ö 4545-21 där en utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Domen visar tydligt vikten av att på allvar utreda vad som är barnets bästa i beslut som rör barn, och att barnets behov av trygghet och stabilitet ska väga tungt.

Domen beskriver på ett pedagogiskt och föredömligt sätt vilken rättslig betydelse barnkonventionen har sedan den blev lag för snart två år sedan. Domen lyfter fram principen om barnets bästa, men även att konventionen säkerställer barnets grundläggande behov att få växa upp i en trygg och stabil hemmiljö. Med beaktande av detta skriver domstolen ”Ett barns behov av att känna trygghet i sin tillvaro får därmed anses vara ett rättsligt skyddat intresse som ska särskilt beaktas vid bedömningen av om det är försvarligt att utmäta en bostadsfastighet.”.

Vi hoppas att denna dom får det genomslag den ska ha i kommande fall när en bostad eventuellt ska utmätas. Vi hoppas också att beslutsfattare inom fler områden än utmätning tar till sig det domstolen skriver om vikten av att utreda, bedöma och beakta barnets bästa och särskilt utreda vilka negativa konsekvenser en åtgärd kan få för ett barn.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.