Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar den nya regeringen: Ge Sveriges barn en egen minister!

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kommenterar den nya regeringen: Ge Sveriges barn en egen minister!

Igår presenterade statsminister Magdalena Andersson sin nya regering och avgav sin regeringsförklaring. Rädda Barnen konstaterar att barnrättspolitiken lyser med sin frånvaro i såväl regeringsförklaring som i de nya ministrarnas portföljer.

I Magdalena Anderssons regeringsförklaring nämndes flera positiva delar som är av relevans för oss på Rädda Barnen, Sverige största barnrättsorganisation – 1 %-målet inom den svenska biståndspolitiken står fast, stort fokus på att satsningar för att minska klimatförändringarna och att hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas. Det här är frågor där Rädda Barnen har stor kompetens utifrån ett barnrättsperspektiv och gärna är en samarbetspartner till regeringen.

Magdalena Andersson var tidigare medlem i den regering som tog flera viktiga steg för att stärka barnrätten i Sverige – inte minst beslutet om att göra Barnkonventionen till svensk lag. Därför ser vi det nu som oroande att Magdalena Andersson inte tar upp barnrättspolitik i sin regeringsförklaring.

Flera av de frågor som Magdalena Andersson nämnde som sina prioriteringar behöver ett barnrättsperspektiv för att bli hållbara och få reell inverkan. Inte minst gäller detta det som Magdalena Andersson pekade ut som allra viktigast – att minska segregationen och stoppa gängkriminaliteten. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld, en god och likvärdig utbildning över hela landet, samt tidiga, förebyggande och främjade insatser till de barn, unga och familjer som är i behov av det. Vi vill även lägga till att en villkorad och begränsad asyl- och migrationsrätt för barn och unga omöjligt kan ses som en del av en hållbar och långsiktig migrationslagstiftning.

Barnets rättigheter ska enligt regeringens egen budget genomsyra alla politikområden. Det betyder att alla ministrar har ett ansvar för att säkerställa att deras politik har ett barnrättsbaserat synsätt. Men för att detta ska genomföras krävs det att någon i regeringen har ett övergripande ansvar för barnrättspolitiken. Åtminstone sedan 2002 har det funnits en minister med ett uttalat ansvar för barnrättspolitiken, även om det inte alltid funnits i titeln hos ansvarig minister, senast låg portföljen hos Märta Stenevi. Vid ministerpresentationen fanns ingen särskilt utpekad ansvarig för barnrättspolitiken. Det är något som måste åtgärdas omgående – ge Sveriges barn en egen minister!

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.