Gå direkt till innehåll
Positivt att den nuvarande könsbyteslagstiftningen delas upp i två nya lagar

Pressmeddelande -

Positivt att den nuvarande könsbyteslagstiftningen delas upp i två nya lagar

Rädda Barnen ställer sig till stor del bakom förslagen som läggs fram i utkastet till lagrådsremiss. Rädda Barnen ser positivt på att den nuvarande könsbyteslagstiftningen delas upp i två nya lagar och därigenom separerar den juridiska processen med att byta kön från den medicinska processen. Rädda Barnen är också positiv till att barn från 12 år ska kunna byta det kön som framgår av folkbokföringen (så kallat juridiskt kön).

Rädda Barnen saknar dock genomgående en barnrättslig analys av förslagen, och har identifierat ett antal områden där regeringen bör förtydliga barnrättsperspektivet. Detta gäller bland annat förslaget om en 18-årsgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, krav på vårdnadshavarens samtycke för byte av juridiskt kön och hur barnets bästa ska bedömas i de olika processerna.

Rädda Barnen är slutligen starkt kritiska till att ingen av utredningarna som ligger till grund för detta utkast till lagrådsremiss, eller regeringen själva i sin beredning, har tagit del av åsikter från barn och unga som berörs av förslagen.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.