Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny undersökning om barn som rymmer eller kastas ut hemifrån

Rädda Barnens nya studie ”Tillfälligt uppbrott – unga berättar” är baserad på nio längre intervjuer med ungdomar som har erfarenhet av tidiga och hastiga uppbrott från sina familjer. För samtliga gäller att samhällets stöd kunde ha varit mycket bättre.

Majoriteten av ungdomarna som bröt upp hemifrån gjorde det på grund av negativa uppväxtmiljöer, där det förekom fysiskt och psykiskt våld. Möt Asad, som kom hem en dag från skolan och fann att hans nyckel inte längre passade. Han var utkastad. Eller Ebyan, som var sex år när hon rymde hemifrån första gången, misshandlad och sexuellt utnyttjad. Och Ina beskriver sina upplevelser bland annat såhär:

... det var ett bråk där dom började liksom, jag tror att jag sa ”nämen jag skiter i det här nu, jag drar” och liksom ”jag behöver inte er, jag behöver inte det här, jag förtjänar inte det här”. Varpå dom, min mamma började packa mina väskor åt mig, liksom. Jag vet inte om tanken var då att jag skulle försöka streta emot på något sätt eller nånting, men. Det ledde i alla fall till att jag gick därifrån med två Ikea-kassar med grejer.  (Ina)

Studien visar hur ungdomar som själva har erfarenhet av att ha rymt och/eller kastats ut hemifrån ser på och förstår uppbrottet hemifrån.

-          Det är upprörande berättelser om unga människor som levt i stor utsatthet, men som också har en stor kapacitet att förändra. Orimliga krav, misstro och ifrågasättande från socialtjänsten leder till att dessa ungdomar tappar hoppet om en ljusare framtid. Samhället måste finnas till hands med rätt kunskap, kompetens och insatser för att stötta, säger Anna Frenning, handläggare på Rädda Barnen och projektledare för studien.

Rädda Barnen uppmanar politiker på alla nivåer att vidta åtgärder som kan förbättra samhällets riktade stöd till barn och unga som tvingas till uppbrott från hemmet. Socialtjänsten bör bli bättre på att lyssna mer och ställa frågor, innan familjen och föräldrarna kontaktas. Insatserna bör i högre grad individanpassas och lagstiftningen bör utredas. I dag har föräldrarna försörjningsansvaret för ett barn som går gymnasiet tills de fyllt 21.

BAKGRUND 
Rapporten ”Tillfälligt uppbrott – ungas berättelser” är en uppföljning av kartläggningen ”Tillfälligt uppbrott. Om ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån” som gavs ut av Rädda Barnen 2009. Det var den första rikstäckande svenska undersökningen av problemet med barn och unga som bryter upp från hemmet och visade bland annat att var tionde gymnasieelev har någon gång rymt eller kastats ut från sitt hem.

Se bifogat ”Tillfälligt uppbrott – ungas berättelser”.

Läs mer om vårt arbete för barn som rymmer/kastas ut hemifrån här.

För mer information och för att komma i kontakt med Anna Frenning eller rapportförfattaren Yvonne Sjöblom, forskare vid Socialhögskolan i Stockholm: kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.