Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny internationell rapport: State of the World´s Mothers: Globala orättvisor för mödrar drabbar även barn

Rädda Barnen släpper idag den årliga rapporten State of the World´s Mothers. Rapporten rankar de bästa och sämsta länderna för mödrar och barn att leva i och jämför levnadsvillkoren i 158 länder. Listan toppas återigen av Sverige följt av Norge och Australien.

Sifforna för mödrars och barns hälsa, utbildning och ekonomi är generellt höga i de tio länder som hamnar högst upp på listan. Det omvända förhållandet gäller för de tio länderna som hamnar sist, varav nio är afrikanska länder söder om Sahara. Allra sämst är förhållandena i Niger.

Det är dramatiska skillnader mellan länderna. Exempelvis finns utbildad personal vid så gott som alla barnafödslar i Sverige medan 85 procent av mammorna i Tchad föder barn utan någon professionell hjälp. Ett av fyra barn i Sierra Leone överlever inte sin femårsdag. I Sverige är det bara ett av 333 barn som dör före fem års ålder.

- De fruktansvärda orättvisor som drabbar många fattiga kvinnor runt om i världen, får givetvis direkta konsekvenser för deras barn. Vi kan aldrig få genomslag för barns rättigheter om vi inte inkluderar deras föräldrars möjligheter att ge sina barn en bra uppväxt. Och som världen ser ut idag, så handlar detta i första hand om barnens mödrar. Barns och kvinnors rättigheter går därför hand i hand, säger Svante Sandberg, internationell programchef på svenska Rädda Barnen.

Rädda Barnen arbetar särskilt med flickors rätt till utbildning. Bättre utbildning för flickor har visat sig öka chansen att både mamman och barnet senare överlever förlossning och spädbarnstid.

Topp 10 - Bästa länderna för mödrars och barns hälsa, utbildning och ekonomi
1. Sverige
2. Norge
3. Australien
4. Island
5. Danmark
6. Nya Zeeland
7. Finland
8. Irland
9. Tyskland
10. Nederländerna149. Djibouti

Botten 10 - Sämsta länderna för mödrars och barns hälsa, utbildning och ekonomi
150. Eritrea
151. Angola
152. Sudan
153. Jemen
154. DR Kongo
155. Guinea-Bissau
156. Tchad
157. Sierra Leone
158. NigerFör mer information: Svante Sandberg: 08 698 67 25 svante.sandberg@rb.se eller Rädda Barnens presstjänst 08 698 90 90. Ladda ner rapporten på engelska här: www.rb.se/press

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children's rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children's lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.