Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Misshandlade barn får vänta på polisen

Polisanmälningar om misshandel av barn prioriteras för lågt och myndigheterna följer inte den lagstiftning som finns. Barn har fått vänta mer än åtta månader på ett första polisförhör och mer än ett år på beslut i åtalsfrågan, det visar en ny kartläggning från Rädda Barnen.

”Jag kan förstå att man blir sen. Det förlåter man. Det blir jag också ibland. Men inte hur sen som helst. Om man säger att man ska bli klar på tre månader kan jag inte förlåta att det tar mer än ett år.”

Flicka som i samtal med Rädda Barnen berättat att hon misshandlats av sin styvpappa.

Vid misstanke om misshandel av barn ska förundersökningen vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske, men senast inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Såväl Rikspolisstyrelsen som Åklagarmyndigheten rekommenderar att ett första barnförhör ska hållas inom två veckor efter det att förundersökning inletts.

Det finns dock bland de barn som Rädda Barnen tar emot i behandling flera exempel på dem som fått vänta mer än åtta månader på ett första polisförhör och mer än ett år på beslut i åtalsfrågan. Så ser det alltså ut trots att regelverket ger goda förutsättningar för att utreda barnmisshandel snabbt.

-    De här barnen har blivit svikna av en vuxen, oftast en förälder, som misshandlat dem. Att även polis och åklagare sviker gör att de riskerar att helt tappa förtroendet för vuxenvärlden, säger Åsa Landberg psykolog på Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris i Stockholm.

Statistik från Åklagarmyndigheten som Rädda Barnen tagit fram bekräftar att lagstiftningen inte följs. Handläggningstiden i ärenden som rör misshandel och grov misshandel mot barn under 15 år är i genomsnitt 130 dagar. Medianvärdet i landet ligger på nittio dagar. Det innebär att hälften av förundersökningarna om misshandel eller grov misshandel mot barn under femton år överskred tidsfristen.

De längsta handläggningstiderna vid misstänkt barnmisshandel finns i Stockholm Söderort, (medelvärde 186 dagar) Sundsvall, (medelvärde 172 dagar) Umeå, (medelvärde 162 dagar) Västerås (medelvärde 158 dagar) och Halmstad (medelvärde 157 dagar). 

Rädda Barnens terapeuter på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar kris i ser vilka förödande konsekvenser de långa brottsutredningstiderna får, speciellt när en närstående är misstänkt. I värsta fall bidrar den långa utredningstiden till att barn fortsätter att utsättas för våld.

I den bifogade kartläggningen ”Brott mot vuxna går före” ser du 2009 års alla handläggningstider för åklagarkammarna runt om i Sverige.

För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller press@rb.se


Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.