Gå direkt till innehåll
Misshandlade barn får fortfarande vänta

Pressmeddelande -

Misshandlade barn får fortfarande vänta

Fortfarande överskrider många åklagarkammare den lagstadgade tidsfristen om 90 dagars handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel, det visar Rädda Barnens återkommande granskning av Åklagarmyndighetens statistik. 2011 behövde fortfarande sju åklagarkammare mer än i genomsnitt 100 dagar på sig att utredda brott mot barn.  

”Jag kan förstå att man blir sen. Det förlåter man. Det blir jag också ibland. Men inte hur sen som helst. Om man säger att man ska bli klar på tre månader kan jag inte förlåta att det tar mer än ett år.”

Så säger en flicka som Rädda Barnen tagit emot i behandling och som misshandlats av sin styvpappa. Det tog åtta månader innan hon hördes av polis och 16 månader innan beslut fattades i åtalsfrågan.

För tredje året i rad har Rädda Barnen granskat polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel. Rapporten ”Brott mot vuxna går förevisar att handläggningstiderna förvisso har fortsatt att minska under 2011 och snittiden nu ligger på 90 dagar från anmälan till att förundersökningen är avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan. 90 dagar är även den lagstadgade maxgränsen. Men handläggningstiderna är fortfarande oacceptabelt långa på många håll i landet.

I sju åklagarkammare är medelvärdet över 100 dagar; Sundsvall 146 dagar, Malmö 123 dagar, Eskilstuna 112 dagar, Örebro 109 dagar, Östersund 103 dagar och Halmstad 101 dagar. I ett fall, åklagarmyndigheten i Falun, har handläggningstiden till och med ökat sedan förra året, från 126 dagar till 167.

– Brott mot barn måste prioriteras. Det är positivt att handläggningstiderna generellt minskar, och det  visar att myndigheterna tar problemet på allvar. Men snittiden är alltså 90 dagar, vilket innebär att allt för många barn får vänta betydligt längre än så, säger Åsa Landberg, psykolog på Rädda Barnen som tar emot våldsutsatta barn i behandling.

När polisen får in en anmälan om våld eller övergrepp mot barn säger lagen att den ska utredas skyndsamt och det finns också åklagarkammare där man utreder barnmisshandel snabbt. I Gävle och Helsingborg låg snittiden på 61 dagar, följt av Kristianstad och Kalmar på 68 dagar.

Enligt Åklagarmyndigheten utredde man 2011 drygt 32 000 brottsmisstankar som gällde brott mot barn under 15 år. 2011 fick åklagarmyndigheterna i uppgift att prioritera brott mot barn.

Listan för Sveriges alla åklagarkammare och hur lång tid de behöver på sig för att utreda misstänkt barnmisshandel hittar du i rapporten nedan. För kontakt med psykolog Åsa Landberg ring Rädda Barnens presstjänst på 08 698 90 90.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.