Mer satsningar krävs för att hindra att vanvård sker igen

Pressmeddelande -

Mer satsningar krävs för att hindra att vanvård sker igen

Idag presenterar den omdiskuterade vanvårdsutredningen sin slutrapport till regeringen. Rädda Barnen befarar att historien kan komma att upprepa sig om inte Barnskyddsutredningens förslag tas på största allvar och genomförs utan undantag.

-          Misstag görs fortfarande genom att placerade barn idag inte får de resurser som de behöver. Vi möter många barn och unga som vittnar om utsatthet och svåra upplevelser på institutioner och i familjehem. Känslan av att vara utlämnad, att inte bli lyssnad på eller kunna påverka sin situation är ofta stark, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare.

Dom andra barnen får aldrig höra hur mycket dom kostar
Citat från ”Rakt från hjärtat- tankar och idéer från barn och ungdomar placerade i samhällets vård” (Rädda Barnen)

Barnminister Maria Larsson har sagt att uppväxten för de så kallade vanvårdsbarnen borde ha kunnat vara fundamentalt annorlunda och att de misstag som gjordes då aldrig får upprepas. På uppdrag från regeringen lade Barnskyddsutredningen för drygt två år sedan fram en rad viktiga förslag för att stärka de mest utsatta barnens ställning och bidra till att öka krav på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn som far illa.

Men Rädda Barnen anser att regeringen, trots ett ambitiöst avstamp, inte har tagit Barnskyddsutredningens förslag på tillräckligt stort allvar. Centrala delar från utredningen har fallit bort i det förslag som Maria Larsson presenterade på DN Debatt den 13 september.

Barnskyddsutredningen föreslog att familjehemsplacerade barn ska få en egen socialsekreterare som gör minst fyra besök per år, varav två oannonserade. Men regeringen lovar endast två besök, varav ett oannonserat.

-          Vi vet att just mer kontakt med sin socialsekreterare är en stark önskan hos de placerade barnen. Och hur skall man på allvar ta ansvar för dessa barn om man träffar dem var sjätte månad, undrar Elisabeth Dahlin.

Förslaget om att socialsekreterare som jobbar med barn- och ungdomsärenden ska få en speciell utbildning har försvunnit på vägen. Dessutom har det centrala förslaget att införa en särskild barnskyddslag fallit bort. Utredningen föreslog att lagstiftningen som rör barn i Socialtjänstlagen och LVU skulle sammanföras till en och samma lag, Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), för att bättre synliggöra barn i behov av stöd och öka barnperspektivet.

-          Kanhända ansågs just dessa förslag från Barnskyddsutredningen som för dyra. Men om historien har lärt oss någonting så är det att vi aldrig frånkommer ansvaret att satsa på barnen. Om man på allvar vill ta ansvar för de mest utsatta barnen så måste vi axla ansvaret och kostnaden idag, säger Elisabeth Dahlin.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30