Gå direkt till innehåll
Lex Lilla Hjärtat: Nu får det var slut med små förslag på stora problem – Sverige behöver en barntjänst

Pressmeddelande -

Lex Lilla Hjärtat: Nu får det var slut med små förslag på stora problem – Sverige behöver en barntjänst

Idag lämnar vi in remissvaret på den utredning som kallas ”Lex Lilla Hjärtat”. Utredningens syfte var att stärka barnrättsperspektivet och barnets bästa i processen när vård enligt LVU ska upphöra. Tyvärr missar utredningen detta mål helt – förändringarna som föreslås kommer inte att leda till någon verklig förändring för barn i praktiken. Därför föreslår vi nu införandet av en barntjänst.

Barns rättigheter måste bli starkare inom det sociala omhändertagandet av barn och barn måste tydligare ses som rättighetsbärare. Detta verkar de flesta politiker överens om, i alla fall när de uttalar sig publikt. Men när det kommer till att rent faktiskt ta fram lagförslag som skulle kunna göra skillnad, så väger de fina orden lätt.

– Jag orkar inte att alla byts ut hela tiden. Ingen säger till mig att de ska sluta, jag vet aldrig vem jag ska prata med och varför, säger 12-årig flicka som under flera år haft olika insatser från socialtjänsten.

Både i tidigare förslag (ex i förslag till ny socialtjänstlag) och i Lex Lilla Hjärtat kommer förslag på ”duttändringar” som kanske låter som att det ska stärka barnrättsperspektivet, men som Rädda Barnen anser inte kommer att göra någon reell skillnad för barn. Dessutom för utredningen ett resonemang om principen om barnets bästa som är djupt oroande och som går tvärtemot såväl hur regeringen skrev fram principen i propositionen när barnkonventionen gjordes till svensk lag, som två färska praxisavgöranden från HD och Migrationsöverdomstolen.

Rädda Barnen anser att en sammanhållen lagstiftning tillsammans med en specialiserad barntjänst skulle leda till ett större genomslag för barnrättsperspektivet och att fler barn skulle få rätt åtgärder i rätt tid. Det är dags att på riktigt visa att delar av socialtjänstens allra viktigaste uppgift är att hjälpa barn på barns villkor. Därför föreslår vi en barntjänst, som likt socialtjänsten kommer finnas i varje kommun. Barntjänsten kommer specialisera sig på barn och utgå ifrån barnens behov.

– Vi är trötta på förslag med duttändringar som inte skulle skapa stor förändring för barn i praktiken. Vi vill se en ny stödmekanism för barn och unga, en instans som sätter barnet i centrum och som utgår från ett barnrättsperspektiv. . En sån lösning skulle kunna vara en barntjänst, säger Karin Sjömilla, barnrättsjurist på Rädda Barnen.

Rädda Barnen kräver därför att utredningen om ”Lex Lilla Hjärtat” skrotas och att regeringen tillsätter en ny utredning som ska se över tvångsvården av barn utifrån ett helhetsperspektiv. En sådan utredning ska ha ett tydligt barnrättsperspektiv, involvera barn och unga och kunna komma med förslag som stärker barns rättigheter på riktigt, utan att behöva ta hänsyn till exempelvis finansiella aspekter.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.