Gå direkt till innehåll
Lars Stjernkvist utsågs till ledamot i Rädda Barnen Välfärds styrelse

Pressmeddelande -

Lars Stjernkvist utsågs till ledamot i Rädda Barnen Välfärds styrelse

I dag utsågs Lars Stjernkvist till ledamot i Rädda Barnen Välfärd AB. Lars Stjernkvist har en lång karriär av samhällsarbete, bland annat som kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, partisekreterare och riksdagsledamot.

Rädda Barnen Välfärd AB är Rädda Barnens bolag som arbetar för att stärka barns rättigheter genom välfärdsverksamheter. Genom bestående och hållbara insatser i den offentliga välfärden vill Rädda Barnen öka samhällets förmåga att förbättra situationen för de mest marginaliserade barnen.

På dagens bolagsstämma utsågs Lars Stjernkvist till ledamot för Rädda Barnen Välfärd AB. Lars Stjernkvist har lång erfarenhet av samhällsarbete och har befunnit sig i många ledande positioner, bland annat som riksdagsledamot, utredare, partisekreterare och mångårig ordförande i kommunstyrelsen i Norrköping. Han har även en bakgrund som generaldirektör för integrationsverket.

– För att skapa bra uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar behövs det självklart offentliga insatser men också ett engagemang från övriga samhället, inte minst föreningslivet. Vi behöver samverkan och ett mod att pröva nya lösningar, och därför är Rädda Barnens satsning spännande och viktig. Därför blev jag glad när jag fick frågan om jag ville bidra med mina kunskaper och erfarenheter, säger Lars Stjernkvist, ny ledamot i Rädda Barnen Välfärd AB.

– Lars Stjernkvists drivkraft att söka nya och okonventionella lösningar på kända problem i kombination med hans erfarenhet av idéburet folkrörelsearbete gör honom väl lämpad att vara med och utveckla Rädda Barnens välfärdsverksamhet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen och ordförande för Rädda Barnen Välfärd AB.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.