Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Det säger representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda Barnen.

Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd.

Det bör vara en självklarhet för varje land som vill leva upp till idealen om mänskliga rättigheter att hjälpa dem som drabbas av krig och katastrofer genom ett generöst flyktingmottagande. Men det är inte rimligt att låta världens fattiga betala notan.

8,9 miljarder kronor är nästan dubbelt så mycket bistånd som gått till hela Afrika årligen under senaste åren. Det motsvarar även Sveriges totala årliga humanitära bistånd plus hela biståndet till hälsovård, stöd till barns utbildning och biståndet till rent vatten och sanitet. Det är en enorm mängd pengar.

Flyktingavräkningar från biståndet i denna storlek går emot internationella överenskommelser om biståndseffektivitet som Sverige skrivit under. Insatser som varken har fattigdomsbekämpning som mål eller som utvärderas gentemot biståndets mål.

Det får också allvarliga konsekvenser i det bistånd som Sverige bedriver internationellt, och riskerar att allvarligt begränsa till exempel satsningar på demokratiarbete, investeringar i skolor och hälsovård, antikorruptionsarbete, arbete kring barns, arbetstagaresoch kvinnors rättigheter.

Sverige hänvisar till vad som är tillåtet enligt OECD/DAC:s regler för vad som får räknas som bistånd, men ett sådant resonemang är otillräckligt. Flera länder, exempelvis Storbritannien, låter inte biståndet finansiera utgifter som saknar utvecklingseffekter i mottagarländerna. Tyskland, som exempelvis är det land som tagit emot det största antalet syriska flyktingar i Europa, använder omkring 1 procent av sin biståndsbudget till flyktingmottagande.

Vi välkomnar att regeringen nyligen har aviserat ett omtag för Sveriges politik för global utveckling, PGU. Men den fortlöpande urgröpningen i det svenska biståndet underminerar samtidigt grundvalarna och trovärdigheten för en sammanhållen svensk PGU, när biståndet blir en pott för alla goda ändamål.

I dagens globaliserade värld är vi alla beroende av varandra. Vi måste därför upprätthålla resurser för att hantera både akuta kriser och konflikter, såväl som långsiktiga åtaganden för rättigheter och utveckling för alla.

Vi vet att det finns ett folkligt stöd för att både ta emot flyktingar i nöd och samtidigt ha ett generöst bistånd. Dessa två så avgörande prioriteringar får aldrig sättas mot varandra!

Gunilla Hallonsten, policychef för Svenska kyrkan, internationellt arbete
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia
Kristina Henschen, chef LO-TCO Biståndsnämnd
Niclas Lindgren, direktor PMU
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

KONTAKT

Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan

Tel: 0768-00 01 02. E-post: stefan.hakansson@svenskakyrkan.se

Esther Flores Sedman, pressekreterare Diakonia

Tel: 0765-011 747. E-post: esther.floressedman@diakonia.se

Karin Lindström, presskontakt LO-TCO Biståndsnämnd

Tel: 0702-14 41 91. E-post: karin.lindstrom@lotcobistand.org

Noomi Lind, press- och medieansvarig PMU

Tel: 08-608 96 38. E-post: noomi.lind@pmu.se

Anders Maxson, pressansvarig Rädda Barnen

Tel: 08-698 90 98. E-post: anders.maxson@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30