Gå direkt till innehåll
Kränkningar vanliga inom idrotten

Pressmeddelande -

Kränkningar vanliga inom idrotten

Nästan var fjärde förälder har varit med om att barn- och ungdomsledare har hetsat, skällt eller gett kränkande kommentarer i samband med deras barns idrottande. 42 procent av föräldrar har hört barn och ungdomar uttala sig kränkande eller nedlåtande mot andra barn och ungdomar. En ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Rädda Barnen visar föräldrars erfarenhet av diskriminering och kränkningar inom idrotten.

Undersökningen Tryggt, roligt schysst? som baseras på intervjuer med 1002 föräldrar visar att det förebyggande arbetet inom idrotten mot diskrimineringar och kränkningar inte fungerar tillfredsställande. 6 av 10 föräldrar anger att de inte har kännedom om idrottsföreningars förebyggande arbete. Det är 72 procent av föräldrarna som önskar att föreningarna arbetar mer aktivt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering.

- Om alla barn som vill kan få delta på sina villkor, kan idrotten också spela en viktig roll i att motverka det utanförskap som vi alltför ofta möter, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Av de barn som har slutat med idrott för att de inte ansågs vara tillräckligt bra var 41 procent under 11 år.

”Min son packade sin trunk själv varje dag när det var dags för träning, han älskade sin hockey. Ju längre hockeysäsongen gick, desto mindre fick han spela i matcherna. Till slut fick han inte spela alls. Han slutade packa trunken och gick inte mer till träningen. Det var aldrig någon ledare som ringde och frågade vart han hade tagit vägen.” (Mamma till en tolvårig före detta ishockeykille)

- Barn och ungdomar behöver stärkas och uppmuntras att fortsätta med sitt idrottande även om de i sitt eget eller andras tycke inte är så duktiga. Idrottens värderingar måste vara en angelägenhet för oss alla, säger Ola Mattsson för Rädda Barnens idrottsprojekt High Five.

Ladda ner Sifoundersökningen.

Rädda Barnen har tillsammans med stöd av Skandia och Willys utvecklat ett stöd till idrottsföreningar som vill motverka diskriminering och kränkande behandling i sin verksamhet, High Five, som tar avstamp i barnkonventionen. Genom att använda materialet skapar idrottsföreningen beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar.

För intervjuer, kontakta Rädda Barnens presschef: Lovisa Ågren 08 698 92 88, lovisa.agren@rb.se  Efter kontorstid, kontakta pressjouren: 08 698 90 90, press@rb.se

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33