Gå direkt till innehåll
Kommuner ger hopp om minskande barnfattigdom

Pressmeddelande -

Kommuner ger hopp om minskande barnfattigdom

Rädda Barnen noterar i år en minskning av barnfattigdomen i Sverige. 232 000 barn, eller 12,1 procent, lever i ekonomisk utsatthet. Jämfört med föregående år motsvarar det en tillbakagång med 0,6 procentenheter, eller cirka 10 000 färre barn. Samtidigt består de stora skillnaderna mellan och inom kommuner, och skillnaderna i ekonomiska uppväxtvillkor mellan de med högst respektive lägst inkomster fortsätter att öka. Hoppingivande är att många kommuner arbetar aktivt med att minska konsekvenserna av barnfattigdomen.  

- Kommunerna är oerhört centrala i arbetet mot barnfattigdom, eftersom en stor del av välfärden organiseras av dem. Därför vill vi i år lyfta fram kommuner som är engagerade i detta arbete, och hoppas att de kan tjäna som inspiration och förebild för andra, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom 2013, med siffror från 2011, är mönstret fortfarande tydligt: bland barn till ensamstående föräldrar och barn med utländsk bakgrund är andelen som lever i ekonomisk utsatthet betydligt högre än för barn med sammanboende föräldrar, eller med föräldrar som är födda i Sverige.

I 215 av Sveriges 290 kommuner har barnfattigdomen minskat, och till årets rapport har Rädda Barnen gjort nedslag i olika kommuner, som skildras i skriften På dagordningen – reportage om kommunala insatser mot barnfattigdom. I Uppsala har man genomfört en noggrann kartläggning för att identifiera vilka brister kommunen har i arbetet mot barnfattigdom. Norrköping har så gott som uppnått nollvisionen om att inga barn ska vräkas från sina hem. I kommuner som Örebro, Borås och Forshaga tas nu ett helhetsgrepp genom att anta handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet. Sedan Rädda Barnen publicerade den första barnfattigdomsrapporten 2001 har väldigt mycket hänt. 

- Vi hoppas att de insatser som regeringen har tagit initiativ till för att minska barnfattigdomen kommer att förändra situationen för många barn. Bland annat höjningen av flerbarnstillägget och förslaget på särskilt stöd för barns fritidsaktiviteter är viktiga satsningar, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen vill att 
- alla kommuner ska vidta kraftfulla åtgärder mot barnfattigdom

- inga barn ska vräkas från sina hem

- alla skolaktiviteter ska vara avgiftsfria

- alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

- alla kommuner ska erbjuda avgiftsfria fritidsaktiviteter

Fakta
Rädda Barnens definition av barnfattigdom omfattar barn i familjer som fått försörjningsstöd och/eller som har så kallad "låg inkomststandard" (enligt SCB). Årets rapport presenterar statistik över dessa delmått för år 2011.

Pdf-filer för nedladdning
Barnfattigdomen i Sverige - Årsrapport 2013
På dagordningen - reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

Presskontakt
För intervjuer med Elisabeth Dahlin eller årsrapportens författare Tapio Salonen, kontakta presschef Lovisa Ågren: 08-698 92 88 eller 0733 55 35 07 lovisa.agren@rb.se

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.