Följ Rädda Barnen

Journalistresa till Tanzania med Rädda Barnen

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2019 12:55 CET

Lär dig mer om barnäktenskap, våld mot barn, mödra- och spädbarnsdödlighet och tonårsgraviditeter på Rädda Barnens studieresa för journalister till Tanzania. Temat för resan är SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) utifrån ett barnrättsperspektiv, i tider av minskat demokratiskt utrymme.

Målet är att ge en fördjupad inblick i de samhällsutmaningar som Tanzania står inför, samt visa på goda exempel av mobilisering och social förändring som möjliggörs inom ramen för Rädda Barnens internationella arbete samt svenska utvecklingssamarbete.

Under studieresan besöker vi olika projekt där Rädda Barnen, tillsammans med inhemska civilsamhällesorganisationer, bland annat arbetar mot barnäktenskap, våld mot barn, mödra- och spädbarnsdödlighet, samt med frågan om tonårsgraviditeter. Alla frågor utgår från Rädda Barnens verksamhetsfokus på barns rättigheter.

Vi planerar att starta i Tanzanias största stad Dar es-Salaam för möten med barnrättsorganisationer samt svenska ambassaden. Därefter besöker vi verksamheten i Shinyanga, samt på Zanzibar där vi även träffar lokala religiösa ledare.

Kostnader och stipendium
Det finns plats för 6 deltagare. Vi har fått ett stipendium från Sida som finansierar flyg, boende och inhemska transporter. Försäkring, vaccinationer, visum och tillstånd för journalistiskt arbete, transport t/r Arlanda samt måltider står du för själv.

Visum och tillstånd för att genomföra journalistiskt arbete
För att få arbeta som journalist i Tanzania är det nödvändigt att söka ett visum och tillstånd som möjliggör det. Rädda Barnen kommer bistå de journalister som beviljas stipendiet med att söka nödvändiga tillstånd. Det kan ta mellan 1-3 månader innan nödvändiga tillstånd beviljas.

Datum och program
Vi flyger från Arlanda och planerar att vara borta under en vecka. Datum fastställs när vi beslutat om deltagare och vet hur lång tid det tar att få tillstånd beviljade. Detaljerad reseinformation och program skickas ut om du antas.

Ansökan/antagning
Ansökan ska skickas in senast 21 mars. Besked om antagning ges senast under v.13. I urvalet utgår vi från en variation av medietyper och inriktning.
Kontaktperson: Anne Thorngren, tf presschef Rädda Barnen, anne.thorngren@rb.se, tfn 073-57 67 56.

Ansökan till studieresa till Tanzania 2019
Kopiera nedanstående text, fyll i uppgifterna och maila till Anne Thorngren på anne.thorngren@rb.sesenast 21 mars.

Namn:
Adress:
Personnummer:
E-post:
Mobiltelefon:

Nuvarande sysselsättning och tidigare anställningar som journalist:

Tidigare erfarenheter från Tanzania:

Jag vill delta i resan för att:

Angående finansiering av resan:

() Jag tar gärna ta del av Sidas stipendium
() Jag betalar gärna resan själv

Övrigt:

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook