Följ Rädda Barnen

Internationellt stormöte om Afghanistans framtid

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 10:28 CET

Över 60 nationer samlas 28 januari i London för att diskutera hur man bäst kan stödja Afghanistans utvecklings- och förändringsarbete. Rädda Barnen uppmanar deltagarna att säkerställa att det afghanska folkets behov inte försvinner från den internationella agendan.

Syftet med konferensen är att "ge och koordinera stöd för att göra det möjligt för president Karzai att genomföra de mål han angav i sitt installationstal" och leds av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Storbritanniens premiärminister Gordon Brown och Afghanistans president Hamid Karzai. Diskussionen kommer att röra sig kring tre huvudområden: Säkerhet, myndighetsutövning och utveckling och regionalt stöd.

Ge hjälp utifrån behov
- Trots att stora mänskliga, militära och finansiella resurser lagts på Afghanistans återuppbyggnad, har resultatet hittills varit en besvikelse för det afghanska folket, säger Rädda Barnen tillsammans med andra frivilligorganisationer verksamma i Afghanistan, i ett uttalande. 
- Hjälpen borde i första hand ges utifrån behov, inte politisk motivation. Den afghanska regeringen och de länder som deltar med trupper måste respektera rätten för människor i nöd att få hjälp på ett sätt som repekterar humanitära principer som opartiskhet och oberoende.

Korruption och brutna mänskliga rättigheter
Enligt frivilligorganisationerna är avsaknad av respekt för afghansk kultur och traditioner, korruption, beväpnade privata säkerhetsstyrkor, utnämningar av tidigare krigsförbrytare till regeringsposter, ett dåligt fungerande juridiskt system och ett konstant brytande mot mänskliga rättigheter några av de områden som effektivt bromsar Afghanistans utveckling. Säkerhetsläget blir också allt allvarligare för civilbefolkningen. Under 2009 dödades 2 400 civila av soldater (rebell-, regerings-, eller internationella styrkor), en ökning med 14 procent från året innan.

Barnen får lida
- Barnen i Afghanistan har fått lida för de vuxnas konflikter i över 30 år. Vi uppmanar alla beväpnade grupper - oavsett om de är för eller emot regeringsmakten - att  göra allt för att minimera antalet civila dödsoffer i sina operationer, säger Fazel Jalil, biträdande landchef för Rädda Barnen i Afghanistan.

Läs mer här: https://www.rb.se/press/nyheter/Pages/Afghanistans-forsta-rapport-till-FNs-barnrattskommitte.aspx

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se