Gå direkt till innehåll
Inskolning – i ekonomisk utsatthet

Pressmeddelande -

Inskolning – i ekonomisk utsatthet

Den svenska skolan är sämre än EU-genomsnittet på att kompensera för ekonomisk utsatthet. Det visar en rapport som Rädda Barnen tagit fram om hur ekonomisk utsatthet och bristande utbildning går hand i hand över hela EU. Resultaten visar att det i Sverige finns både en starkare koppling mellan föräldrarnas ekonomiska situation och barnens utbildningsresultat, och att även föräldrarnas utbildningsnivå i större utsträckning avgör barnens ekonomiska utsatthet.

  - Vi ser ett tydligare mönster i Sverige än i EU som helhet att växer du upp i ekonomisk utsatthet presterar du också sämre i skolan. Detta innebär att i många andra EU-länder är skolan betydligt bättre på att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag, och ge även elever som kommer från knappa förhållanden en bra utbildning, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Rapporten ”Ending Educational and Child Poverty in Europe” är baserad på EU:s egen statistik, och utgår från uppgifter om andelen barns om växer upp i ekonomisk utsatthet i olika länder och andelen barn som presterar låga resultat i matematik och läsning. När bilden av bristerna i utbildningen läggs över bilden av den ekonomiska utsattheten ser man ett mönster av hur barn skolas in i fattigdom: Barn från de mest utsatta familjerna löper större risk att inte klara grundläggande utbildning.

Sverige står sig väl ur ett europeiskt perspektiv när det gäller risken för barn att växa upp i ekonomisk utsatthet, men kopplingen mellan utbildning och ekonomisk utsatthet är starkare här än snittet för EU. Statistiken visar också att föräldrarnas utbildningsnivå spelar större roll i Sverige för hur stor risken är för barnen att växa upp i ekonomisk utsatthet. I flera EU-länder däribland Sverige är det dessutom en betydande andel barn som lever i ekonomisk utsatthet trots att föräldrarna har arbete.

 - Det uppstår en ond spiral, inte bara i Sverige men den är tydligare här än i många andra länder: ekonomisk utsatthet leder till bristande utbildning, vilket leder till ökad risk att fastna i ekonomisk utsatthet. Den ekonomiska utsattheten förs över till nästa generation. Det här mönstret måste brytas, och det gör vi bäst genom tidiga satsningar i skolan för de mest utsatta barnen, säger Ola Mattsson.

Forskning visar hur barn som växer upp i ekonomisk utsatthet har färre möjligheter att delta i kulturaktiviteter, idrottsaktiviteter, och andra sociala sammanhang, och får sämre möjligheter till emotionell utveckling och nå sina fulla potential. Som vuxna kommer de därmed få svårare att bli aktiva samhällsmedborgare och hitta bra arbeten. I Sverige är det framförallt barn till utlandsfödda och ensamstående som löper störst risk att växa upp i ekonomisk utsatthet.

"Ending Education and Child Poverty in Europe" finns för nedladdning nedan.

Rapporten diskuteras på ett seminarium i Europahuset idag 20 januari, kl 10.30. 

Medverkande: 

Ola Mattsson – Chef Sverigeprogrammet på Rädda Barnen

Mariam Ait Lhadj, Sana Hiyabu och Hajat Said – Deltagare i Rädda Barnens verksamhet ”På lika villkor”. Mariam, Sana och Hajat har medverkat i framtagandet av den kvalitativa delen av rapporten tillsammans med ytterligare 20 ungdomar i Sverige. Utöver svenska ungdomar så har även barn och unga från ytterligare 7 europeiska länder gett sin syn på skolan och socioekonomiska skillnader. Deras röster och även tankar om den ideala skolan presenteras i rapporten.

Anna Maria Corazza Bildt – Ordförande i den tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter och välbefinnande. Ledamot för Moderaterna i Europaparlamentet.

Kjerstin Andersson Bruck - lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. 

Helen Öberg - Statssekreterare på Utbildningsdepartementet hos utbildningsminister Gustav Fridolin

Christina Örnebjär - Riksdagsledamot för Liberalerna, barnrättspolitisk talesperson och lärare.

För att närvara, se länk http://www.europaparlamentet.se/sv/aktuellt/aktiviteter/aktiviteter2017/hur-paverkar-en-ojamlik-skola-barns-livsm-jligheter-.html

För mer information och intervjuer kontakta Anders Maxson, pressansvarig Rädda Barnen, 08-698 67 55, anders.maxson@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.