Följ Rädda Barnen

Inbjudan: Att prata med barn på lågstadiet om kroppen och gränser

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2019 10:46 CEST


Den 15 oktober lanserar Rädda Barnen en uppdatering av vägledningen Stopp! Min kropp! samt ett nytt material riktat till lågstadiet, och då har du möjlighet att vara med.

Välkommen till en eftermiddag med fokus på hur vuxna, framför allt i skolans värld, kan

arbeta med frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp. Att prata med barn om

kroppen och kroppens privata områden kan ibland kännas svårt och utmanande. Därför

har Rädda Barnen tagit fram vägledningen Stopp! Min kropp! Med utgångspunkt i

vägledningen kommer ni få ta del av råd och tips som kan vara användbara i vardagen.

Se mer info bifogad inbjudan.


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook