Gå direkt till innehåll
IKEA Foundation och Rädda Barnen utökar insatser mot barnarbete – 63 miljoner kr till hjälp för 790 000 indiska barn

Pressmeddelande -

IKEA Foundation och Rädda Barnen utökar insatser mot barnarbete – 63 miljoner kr till hjälp för 790 000 indiska barn

Foto: Åke Ericson

Idag på Internationella dagen mot barnarbete, presenterar IKEA Foundation och Rädda Barnen den andra delen i sin långsiktiga satsning för att motverka barnarbete. 63 miljoner kronor (7 MEUR) kommer att gå till att ge ytterligare 790 000 barn i Indiens bomullssamhällen en möjlighet till skolgång, lek och utveckling och att bara få vara barn.

Det finns uppskattningsvis 12,6 miljoner barnarbetare i Indien idag. Sedan 2009 har IKEA Foundation  och Rädda Barnen genom sina insatser hjälpt 600 000 barn i över 1800 byar och nu utökas insatserna för att nå ytterligare 790 000 barn. Målet är att ge samtliga tillgång till kvalitetsutbildning, utbildade lärare och lokala skyddsprogram för att slippa arbeta på bomullsfälten. Insatserna sker i samarbete med lokala ledare ur panchayat raj (det politiska systemet i Indien), lärare, bönder, familjer och statsanställda i delstaterna Punjab, Haryana och Rajasthan. Rädda Barnen koordinerar arbetet.

– Vi har kunnat se att vårt arbete verkligen gör skillnad och nu utökar vi våra hjälpinsatser så att ännu fler barn får gå i skolan, leka och bara vara barn, säger Per Heggenes, VD IKEA Foundation.

– Samarbetet med IKEA Foundation ger oss möjlighet att arbeta på bred front med problematiken kring barnarbete. Vi kan både ge direkt stöd till barn i utsatthet, men har också förmåga att långsiktigt påverka och förändra attityder till barnarbete i det indiska samhället, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Den nya satsningen kommer till stor del att inrikta sig mot den djupt rotade diskrimineringen mot flickor, som i många fall börjar redan innan födseln. I delstaterna Punjab och Haryana, är skillnaden mellan antal pojkar och flickor den största i landet, med 834 respektive 846 flickor per 1000 pojkar (Folkräkning 2011). I delstaten Rajasthan finns även ett stort problem med barn som lämnar sina hem för att arbeta i närliggande bomullsregioner. Med utgångspunkt från tidigare insatser är nu målsättningen att upprätta mellanstatliga migrationsnätverk som hjälper migrerade barnarbetare att flytta tillbaka till sin hemby.  

– Vi vet att det inte finns några snabba enkla lösningar på vare sig barnarbete eller diskriminering, säger Per Heggenes. Vi har tillsammans med våra partners arbetat med den här problematiken i nära ett decennium och genom denna långsiktiga satsning har vi tagit ännu ett steg på vägen mot att hjälpa miljontals barn och framförallt flickor att få en bättre framtid.  

-  ­Vi måste vara ödmjuka och inse att enormt mycket arbete återstår, men genom att vi nu fortsätter samarbetet kommer fler barn i Indien att få sin rätt till utbildning, skydd och utveckling tillgodosedd, säger Elisabeth Dahlin.

IKEA Foundation och Rädda Barnen genomför arbetet tillsammans med organisationen Breakthrough and Pratham och sedan 2009 har organisationerna arbetat aktivt för att minska barnarbete i fler än 1 800 byar i delstaterna Maharashtra och Gujarat. Insatserna inkluderar bland annat att:

  • 600 000 barn har fått hjälp genom utbildning eller andra skyddsinsatser.
  • Över 150 000 barn har slutat arbeta och istället börjat gå i skolan.
  • Över 10 000 migrerade barnarbetare har flyttat tillbaka till sin hemby.
  • Ökat antal barn inskrivna i skolan i de byar som deltar i programmet.
  • Nära 2 000 lärare har utbildats.
  • 1 866 Anganwadi-arbetare (hälsa- och utbildningspersonal) har blivit utbildade i undervisningsmetoder och pedagogik vilket gör att varje by i programmet nu har skickliga samhällsarbetare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Pilkrona Godden, Pressansvarig, IKEA Sverige, 0723 52 79 54, anna.pilkrona.godden@ikea.com

Anders Maxson, pressansvarig Rädda Barnen Sverige, 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se


Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33