Gå direkt till innehåll
I samarbete och med stöd från barn: Rädda Barnen lanserar ny webb för barn 9-12 år

Pressmeddelande -

I samarbete och med stöd från barn: Rädda Barnen lanserar ny webb för barn 9-12 år

Rädda Barnen har en stor kunskapsbank riktat till barn, som oftast når barn, genom lärare och föräldrar. Ett exempel är den populära årliga Stopp! Min kropp!-veckan. Under en vecka i oktober sprider Rädda Barnen kunskap och diskuterar frågor om kroppen och kroppens gränser, för barn och vuxna.

Men fram tills nu har Rädda Barnen inte informerat och kommunicerat med barn direkt. Därför har vi tagit fram webbsidan Lilla RB som riktar sig till barn mellan 9-12 år. På sidan hittar man bland annat kunskap om barns rättigheter, övningar för att slappna av och material från Stopp! Min kropp!.

- Nu har vi en digital plats som vi tryggt kan hänvisa barn till, och där de lätt kan hitta material om aktuella ämnen, berättar Douha Kermani, som är projektledare för webbsidan.

Ett av Rädda Barnens viktigaste mål med projektet, har varit att sidan ska vara relevant och inbjudande för målgruppen.

- Därför har vi träffat barn i mellanstadiet som fått tycka till om sidans uppbyggnad, design och innehåll. Barnen har varit tydliga med att den inte får vara tråkig, att det ska vara många olika sorters material och mycket interaktivitet, avslutar Douha Kermani.

Projektgruppen kommer fortsätta träffa flera barnråd som kommer vara delaktiga i hur sidan kommer byggas ut framöver. Sidan smyglanserades 21 mars och du hittar den på lilla.rb.se

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.