Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HD måste pröva fallet med den 13-åriga flickan

Rädda Barnen är starkt kritisk mot avsaknaden av barnperspektiv i Göta Hovrätts dom, där två män frias från att ha våldtagit en 13-årig flicka. Rädda Barnen anser att den 13-åriga flickan befann sig i en extremt utsatt situation. Hon var ensam i en lägenhet med fyra äldre män. Hon utnyttjas sexuellt när hon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. - Domen saknar helt ett barnperspektiv. Det finns ingen som helst analys av den maktposition som männen hade gentemot den här flickan. Männen har varit mycket behjälpliga i att hon har försatts i vanmakt genom att langa alkohol till henne, vilket är ett lagbrott i sig. Det är viktigt att hovrättsdomen prövas i Högsta Domstolen, säger Fredrik Malmberg, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram. Rädda Barnen har tidigare krävt att det införs en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn där kravet på tvång slopas helt. Regeringen har tagit initiativ till en sådan lagändring. Den aktuella domen understryker vikten av att riksdagen fattar detta beslut när frågan behandlas senare i vår. - Vi vill dock understryka att förslaget om en ny sexualbrottslagstiftning inte är ett giltigt argument mot att Högsta Domstolen prövar den nu aktuella domen. För det första gäller den nuvarande lagstiftningen ända tills en ny är beslutad vilket betyder att det är principiellt viktigt att Högsta Domstolen klargör vikten av ett barnperspektiv.För det andra har den nu drabbade flickan rätt till juridisk upprättelse, oavsett vilken lagstiftning som eventuellt klubbas igenom i framtiden, avslutar Fredrik Malmberg. Rädda Barnen anser att hovrättsdomen återigen tydliggör behovet av kunskap och utbildning i ett barnrättsperspektiv för personal i rättsväsendet. Detta påpekades också av FN:s barnrättskommitté som i dag kommenterade den svenska regeringens rapport.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.