Gå direkt till innehåll
Handläggningstiderna för våldsutsatta barn fortsatt långa

Pressmeddelande -

Handläggningstiderna för våldsutsatta barn fortsatt långa

Rädda Barnen släpper idag en ny rapport om polis och åklagares handläggningstider vid vålds- och sexualbrott mot barn. Från polisanmälan till fällande dom kan det ta flera år, något som strider både mot barnkonventionen och svensk lagstiftning. För att komma tillrätta med situationen krävs en lagskärpning.

– Varje år får tusentals barn i Sverige vänta längre på utredning än vad lagen säger. Och vi vet att de far illa under väntetiden. Det är oacceptabelt att misshandelsbrott mot barn prioriteras så lågt, säger rapportens författare Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnen.

Polis och åklagare klarade bara att hålla den lagstadgade tidsfristen (90 dagar) vid vålds- och sexualbrott mot barn i 64 % av fallen 2012.

De åklagarkammare i landet som är sämst på att hålla tidsfristerna är Falun, Södertörn, Kristianstad, Norrköping och Borås. De som klarar sig bäst är Helsingborg, Jönköping, Östersund, Uddevalla och Uppsala.

En flicka på mellanstadiet har väntat över ett år på att beslut ska fattas i åtalsfrågan. Hon får frågan om vad hon vill säga till dem som ansvarar för den långa väntetiden:

– Barn har det i huvudet hela tiden och kommer aldrig ifrån det.

Rädda Barnen föreslår att den rekommendation som idag finns om att barn ska förhöras av polis inom två veckor när de misstänks vara utsatta för brott blir lagstadgad. Det behövs också ett skyndsamhetskrav när brott mot barn behandlas i domstol.

Ladda ner rapporten "Brott mot barn går före - om man bor i rätt del av landet!"

För intervju med Åsa Landberg ring Rädda Barnens presstjänst på 08 698 90 90.

 

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33