Följ Rädda Barnen

Grovt våld mot barn i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 00:01 CEST

Foto: Zubair Shairzay/Rädda Barnen

Barn i Afghanistan vittnar om en vardag där de blir slagna, sparkade eller tvingas uppleva att närstående blir mördade. Det framgår av en omfattande undersökning som Rädda Barnen har gjort på plats i flera av landets provinser. 91 % av barnen i undersökningen säger att de har utsatts för någon form av våld. 38 % säger att under det senaste året  har en annan person i hushållet blivit mördad.

-Utvecklingen i Afghanistan är mycket oroande. Det är viktigt att svenska politiker förstår hur situationen är för barn i landet, både när det ska tas beslut om vilket stöd Afghanistan ska få av det svenska biståndet, och om Sverige kan avvisa asylsökande tillbaka till landet, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Studien omfattar drygt 1000 personer och har gjorts i provinserna Balkh, Jawzjan, Sari Pul, Nangarhar, och Kabul. 52 % deltagarna är under 15 år.

Det konfliktrelaterade våldet i Afghanistan har ökat de senaste två åren. 2015 innebar de högsta nivåerna av våld sedan FN började mäta 2009. Konflikten påverkar allt mer även barn. De första 6 månaderna detta år var en av tre döda barn. Det eskalerande våldet har lett till att fler människor tvingats lämna sina hem.

Imorgon inleds den internationella givarkonferensen i Bryssel, där det framtida stödet till Afghanistan från stater och organisationer ska samordnas och diskuteras. En fråga som kommer att diskuteras är om internationellt bistånd till Afghanistan ska villkoras med om landet kan ta hand om återvändande asylsökande från EU-länderna.

-Här är det mycket viktigt att Sverige tydligt deklarerar att internationellt bistånd inte kan villkoras mot återvändande. Inget barn ska tvingas återvända till Afghanistan om det är emot barnets bästa. Barn bör inte heller ges tillfälliga uppehållstillstånd för att sedan utvisas när de fyllt 18 år., säger Elisabeth Dahlin.

Ur innehållet:

  • 91 % av barnen har drabbats av någon form av våld (slag, sparkar, kvävning, bränning)
  • 38% har bevittnat att någon i hushållet har blivit mördad
  • 18 % av barnen uppgav att de är oroliga för att tvingas in i olika väpnade grupper.

Se länk till rapporten nedan. För mer information eller intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube