Gå direkt till innehåll
Goda intentioner med socialtjänstutredningen – men långt ifrån tillräckligt för barnen

Pressmeddelande -

Goda intentioner med socialtjänstutredningen – men långt ifrån tillräckligt för barnen

I dag skickar Rädda Barnen in remissvaret till socialtjänstutredningen. I vårt svar belyser vi att trots att utredningen har arbetats fram med goda intentioner är den inte tillräcklig för barn som far illa. I dag styrs socialtjänstens insatser av kommunens budget och inte av barnets behov. Därför behövs en ordentlig reform för att se till att barn kan få den hjälp de behöver.

Socialsekreterare vi har kontakt med larmar själva om att de går på knäna och inte har möjlighet att genomföra sitt uppdrag på grund av för få kollegor och för liten budget. Tyvärr är nuvarande förslag inte tillräckligt, utan mer behöver göras.

– Rädda Barnen stöter dagligen på socialtjänstens utmaningar i vårt arbete– vi möter barn som inte får det stöd och hjälp de har rätt till, barn som inte blir lyssnade till och barn som flyttas runt från det ena familjehemmet till det andra. Med det som bakgrund är den här utredningen inte ens i närheten att nå målet att alla barn får det stöd och skydd som de behöver, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Till stor del handlar utmaningen om kommuners budget och prioriteringar. Det är kommunens budget som i många fall styr vilka insatser som sätts in, inte barnets behov eller barnets bästa. För Rädda Barnen är det självklart att det borde fungera tvärtom. Det är dags att på allvar diskutera det kommunala självstyret när det gäller skydd och stöd för barn för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses på ett likvärdigt sätt oavsett var i landet barnet bor.

– Det är oacceptabelt att kommunens plånbok, och inte barnets bästa, styr vilka insatser som ska sättas in. Därför tycker vi att socialtjänstutredningen inte når hela vägen fram, vi behöver se en ordentlig reform för att se till att barn får det stöd de har rätt till, säger Helena Thybell.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.