Gå direkt till innehåll
Förtydligande angående Rädda Barnens europeiska barnfattigdomsrapport

Pressmeddelande -

Förtydligande angående Rädda Barnens europeiska barnfattigdomsrapport

I det ursprungliga pressmeddelandet fanns en hänvisning till måttet ”at risk of poverty”. Det är felaktigt och vi beklagar detta. Rapporten använder istället det närbesläktade måttet ”at risk of poverty or social exclusion”1, måttet tar en bredare ansats i sin definition av fattigdom samtidigt som det också utgår ifrån och inkluderar den relativa inkomstfördelningen. Det innebär emellertid inte att siffrorna i rapporten på något sätt skulle vara felaktiga.

En del av reaktionerna kretsar kring att vi behandlar fattigdom i relativa termer (det vill säga en jämförelse med hur andra barn har det) och att Sverige i en sådan jämförelse ligger sämre till än länder med en betydligt lägre materiell standard. Vi påstår inte att barn har det lika illa i Sverige som i exempelvis Kosovo eller Albanien – det vore orimligt. Däremot menar vi att klyftor och skillnader mellan barn i ett land är viktiga att lyfta fram och säger något om hur barnfattigdomen ser ut och upplevs. För att komplettera denna bild presenterar vi regelbundet en nationell barnfattigdomsrapport där vi använder ett absolut fattigdomsmått, där fokus är främst på de barn som inte når upp till en skälig levnadsstandard2. Nästa stora svenska rapport lanseras i december.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sdg_01_10

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/rb_rapport_2018_final.pdf/

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material

Relaterade nyheter

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.