Gå direkt till innehåll
För en tryggare skola

Pressmeddelande -

För en tryggare skola

Idag presenterar Rädda Barnen ” För en tryggare skola”, ett informationsmaterial som ska användas för att förebygga mobbning och kränkningar inom skolan.  Materialet, som bland annat innehåller tydliga checklistor, är baserat på aktuell forskning och drar även nytta av Rädda Barnens erfarenheter på området.

 - Vår förhoppning är att materialet ska användas av Rädda Barnens medlemmar över hela landet för att föra en dialog och påverka beslutsfattare i och omkring skolan att arbeta för en tryggare skola, säger Rädda Barnens skolexpert Henrik Dahl .

 Materialet bygger på lokal påverkan och dialog med skolpolitiker, lärare och andra skolaktörer på kommunal nivå. Syftet är att Rädda Barnens medlemmar i hela landet ska kunna använda materialet För en tryggare skola för att jobba förebyggande och långsiktigt mot mobbningar och kränkningar i skolan.
Informationsmaterialet delar upp arbetet i fem viktiga huvudområden:

  •  Värdegrund
  •  Inflytande
  •  Vuxennärvaro
  •  Föräldradialog
  •  Nätet

Till vart och ett av dess områden är kopplat en checklista, som pekar ut insatser som har visat sig vara framgångsrika mot kränkningar i skolmiljön.
 - Skolverket har utvärderat olika antimobbningsprogram, men inte hittat något som man entydigt kan rekommendera. Därför har vi tagit fasta på olika åtgärder som visat sig fungera bra och satt samman det till en helhet i För en tryggare skola. Det är vår förhoppning att det här materialet ska kunna bli ett stöd till de skolor som vill lyfta sitt antimobbningsarbete, säger Henrik Dahl.


Checklistorna som ingår i För en tryggare skola finns för nedladdning nedan.


För mer information eller intervjuer med Henrik Dahl – kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller press@rb.Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.