Följ Rädda Barnen

Filippinerna kan bli första land i Asien att förbjuda barnaga

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2012 13:00 CET


 
Inget land i Asien har ännu infört en lag som förbjuder barnaga, men Filippinerna är på god väg att göra det. Tillsammans med riksdagsledamöterna Ulrika Carlsson (C) och Morgan Johansson (S) besöker Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin Filippinerna, för att stötta de krafter som vill stoppa barnagan.

 - Rädda Barnen har aktivt arbetat med frågan på Filippinerna sedan 2006, bland annat genom att hjälpa de organisationer och nätverk som arbetar med barns rättigheter, säger Elisabeth Dahlin.

Ett lagförslag om förbud mot barnaga har antagits av filippinska parlamentets ena kammare, representanthuset, nästa steg är nu att även senaten röstar igenom förslaget. Den svenska delegationens besök kommer därför i ett avgörande läge, när både de som är för och de om är emot ett förbud gör allt för att övertyga politikerna i senaten.

 - Vi har träffat våra parlamentskollegor och delat med oss av erfarenheterna från när Sverige som första land i världen införde ett förbud 1979, säger Ulrika Carlsson (C), ordförande i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

 - Det är viktigt att stödja alla de människor som arbetar för att driva igenom lagförslaget, så att det framöver kommer att finnas ett lagligt skydd för alla barn i Filippinerna, säger Morgan Johansson (S).

Att föräldrar slår eller på andra sätt kränker sina barn i syfte att disciplinera dem är vanligt i Filippinerna, som i så många andra länder. Studier visar att så många som 70 procent av barnen mellan 7-10 år får smisk, örfilar eller andra typer av slag av sina föräldrar. Sverige var 1979 först i världen att anta en anti-aga lag som också gjorde det förbjudet för föräldrar att aga sina barn. Sedan dess har 30 länder världen över följt i samma spår, men hittills inget i Asien.

Kontaktuppgifter:
- För kontakt med Elisabeth Dahlin, kontakta Presstjänsten Rädda Barnen 08-698 90 90
- För kontakt med Morgan Johansson, kontakta Anne Ekberg, 072-214 36 14
- För kontakt med Ulrika Carlsson, kontakta Jonas Nyström 070-1041695

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube