Gå direkt till innehåll
EU:s ansträngningar att stoppa övergrepp på Västbanken misslyckas

Pressmeddelande -

EU:s ansträngningar att stoppa övergrepp på Västbanken misslyckas

 Foto: Mouhssine Ennaimi/Rädda Barnen

Trots EU:s skarpa uttalanden mot Israels agerande på Västbanken har övergreppen fortsatt och de illegala bosättningarna expanderat i rekordfart. Hundratals palestinska hem har förstörts och över sjuhundra palestinier har blivit hemlösa bara under det senaste året. I en rapport från bland andra Diakonia och Rädda Barnen pekar man på en rad åtgärder som EU nu måste vidta för att förbättra villkoren för den palestinska befolkningen.
 

- För bara ett år sedan gav EU nytt hopp om att villkoren på Västbanken skulle förbättras för palestinierna. Men sedan dess har flera hundra barn och familjer vräkts från sina hem. EU riskerar att svika dem och alla andra palestinier, om man inte har modet att stå upp mot Israels politik, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin. 


I maj 2012 gjorde EU: s utrikesministrar ett av de skarpaste uttalanden hittills om det ockuperade palestinska området (oPt) där man uppmanade Israel att ta itu med försämrade förhållanden för palestinierna. Ministrarna lyfte främst Israels skyldighet att respektera grundläggande rättigheter och den humanitära rätten (krigets lagar). Den 27-28 maj  möts utrikesrådet igen för att behandla dessa frågor och granska efterlevnaden och uppföljningen av sina beslut.

- Än så länge har EU inte lyckats leva upp till sina fagra löften från förra året och sätta stopp för övergreppen på Västbanken. De investeringar EU gjort för befolkningen riskerar också att förstöras säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.


Diakonia och Rädda Barnen har genom nätverket AIDA, som består av flera biståndsorganisationer verksamma på Västbanken, tagit fram en rapport som granskar EU och medlemsstaternas resultat sedan maj 2012. Rapporten granskar fyra områden: Rivning och tvångsförflyttning, diskriminerande system för byggnadstillstånd och planering, illegala israeliska bosättningar och EU: s bistånd. 

Byggandet av nya bosättningar – av EU förklarade som illegala enligt internationell lag – har ökat drastiskt på Västbanken. 2012 godkändes planer för 6,676 nya bosättarhushåll, en fyrdubbling från 2011. Samtidigt har Israeliska myndigheter förstört över 500 palestinska bostäder, skyddsrum, vattencisterner mm, vilket har påverkat mer än 2000 personer. Rivningarna motiveras oftast med att det saknas byggnadstillstånd. Men tillstånden, som utfärdas av israeliska myndigheter, är nästan omöjliga att få – 94 procent av de palestinska ansökningarna om bygglov avslås. Enligt FN-organet OCHA så har bosättare skadat 150 palestinier, varav 33 barn, sedan maj förra året. Ändå är det färre än 10 procent av fallen av bosättarvåld som leder till åtal.

 
Nu kräver organisationerna inom AIDA att EU:s medlemsstater bland annat:

• säkerställer ökad närvaro av diplomater vid rivningar

• kollektivt utkräver ersättning för skador på EU-finansierade biståndsprojekt

•  ökar trycket på den israeliska regeringen att upphöra med alla kränkningar av civilbefolkningens rättigheter och att omedelbart avbryta alla rivningsorder.


För mer information och intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90, eller Diakonias pressjour 073-442 14 84.


Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material