Gå direkt till innehåll
EU-kommissionens nya migrationsstrategi: Rädda Barnen kräver fler lagliga vägar

Pressmeddelande -

EU-kommissionens nya migrationsstrategi: Rädda Barnen kräver fler lagliga vägar

Inför att EU-kommissionen ska presentera sin nya migrationsstrategi idag där frågan om ökade flyktingkvoter ingår, kräver Rädda Barnen fler säkra vägar in till Europa för både barn, familjer och enskilda som är på flykt. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin befinner sig just nu i Mellanöstern bland annat i syfte att besöka flyktingläger där situationen är både akut och långsiktigt svår:

- Människor och framför allt barn, blir kvar i läger under alldeles för lång tid. Läger som avsågs vara tillfälliga, har blivit permanenta bosättningar där barns levnadssituation är mycket dålig. Läget här är förtvivlat, grannländerna har gjort mer än vad vi kan förvänta oss av dem och nu måste fler ta ett större och betydande ansvar, säger Elisabeth Dahlin.

Amnesty har nyligen visat hur människor som reser via Libyen får utstå fruktansvärda förhållanden. Libyen är både slutdestination och transitland för flyktingar och migranter som flyr undan väpnade konflikter, förföljelse och fattigdom. Många tar sig först till Libyen med hoppet om att komma vidare till Europa. När allt fler flyktvägar stängs för människor som flyr undan kriget i Syrien, försöker de sig ta sig den farliga vägen över Medelhavet, via Libyen. Och den senaste tiden har visat vad en resa i människosmugglarnas båtar kan leda till.

Rädda Barnen menar att varje EU-land, och EU-länderna tillsammans, måste ta ett ansvar eftersom situationen är ohållbar. De förslag som EU-kommissionen diskuterat och som igår läckte ut, går åt rätt håll men de är långtifrån tillräckliga. Förutom att öka flyktingkvoterna anser Rädda Barnen att Sverige bör gå före och utfärda humanitära visum.

- Ett gemensamt resettlement-program inom EU om 20 000 kvotplatser, är rätt inriktning, men omfattningen måste öka betydligt. Och det måste komma på plats helst redan under detta år. På grund av den mängd människor som flytt, inte minst efter att kriget i Syrien bröt ut, bör humanitära visum utfärdas. Varje EU-land har möjlighet att göra det inom ramen för EU:s regler. 

Inget barn ska dö på Medelhavet: Rädda Barnens upprop för #lagligavägar

För intervjuer med Elisabeth Dahlin, ring Anders Maxson: +46 8 698 90 98 eller Rädda Barnens presstjänst: 08 698 90 90. 

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.