Gå direkt till innehåll
Ett år med Rädda Barnens stödlinje för nyanlända barn i Sverige: Det här frågar barnen om.

Pressmeddelande -

Ett år med Rädda Barnens stödlinje för nyanlända barn i Sverige: Det här frågar barnen om.

Idag har Rädda Barnens stödlinje för nyanlända barn funnits i ett år. Stödlinjen har tagit emot över 1400 samtal från barn som söker stöd och hjälp. I början var frågorna av praktisk karaktär. Men den förändrade migrationspolitiken har lett till att frågorna handlat mer om oro för avvisning och behovet av psykosocialt stöd.

Sedan starten i november förra året har stödlinjen bemannats dagligen av svarare som pratar engelska, arabiska och dari. De flesta samtalen kommer från ungdomar mellan 14-18 år. Majoriteten av samtalen har varit på dari som talas av afghanska barn. De frågor som dominerar när barnen ringer rör problem på boenden, information om samhället och oro över framtiden.

Många unga nyanlända lever i en mycket utsatt situation. Känslan av ensamhet är påtaglig. Våra svarare hjälper till med allt ifrån praktisk information och kontakten med myndigheter till att bara vara någon som kan lyssna och prata på barnens egna språk säger Ola Mattsson programchef på Rädda Barnens Sverigeprogram.

Den här veckan är det också ett år sedan regeringen aviserade en ny migrationspolitik med strängare asyllagar. Lagförändringen märks i samtalen till Stödlinjen. Fler frågor handlar om de nya lagarna och svararna märker en uppgivenhet hos barnen inför framtiden och möjligheten att återförenas med sin familj. Idag kom nya förändringar gällande uppehållstillstånd för en del av de barn som vänder sig till Stödlinjen.

Många samtal vi fick när Stödlinjen var nystartad kom från unga som kände stort framtidshopp. Men med den tillfälliga asyllagen så har oron och behovet av psykosocialt stöd ökat. Att regeringen nu inför vissa justeringar för en grupp barn är ett steg i rätt riktning. Men det är fortfarande nödvändigt att skrota den tillfälliga utlänningslagen för barn och barnfamiljer säger Elisabeth Dahlin generalsekreterare på Rädda Barnen.

Stödlinjens framtid

Med stöd från Arvsfonden kan Rädda Barnen fortsätta driva Stödlinjen tillsammans med Ensamkommandes förbund. Just nu planeras för att utöka verksamheten med fler svarare och språk. Stödlinjen är öppen varje dag mellan 15-18 och telefonnumret är 0200–77 88 20.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta Jakob Andersson på 08 698 92 88

Det här handlar samtalen om

Stöd och hjälp med grundläggande frågor behov (37 % av alla samtal*)

 • Frågor om hur saker fungerar i Sverige
 • Hjälp med översättning
 • Hjälp att få hälsovård
 • Någon att prata med om man mår dåligt
 • Frågor om eller problem med god man
 • Situationen på boendet eller i skolan (ca 60 % av samtalen*)
 • Behov av att byta boende
 • Frågor om att börja skolan
 • Frågor om att byta skola
 • Dåligt behandlad/kränkt av personal
 • Asylprocessen och svenska lagar (28 % av alla samtal*)
 • Frågor om nya asyllagarna
 • Frågor om åldersbedömning 
 • Frågor om väntan på beslut om uppehållstillstånd
 • Frågor om att återvända till sitt hemland
 • Frågor om att återförenas med sin familj
 • Ämnen


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Bloggen - Barnrättskämpe

  Youtube

  Presskontakt

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
  Carl Lagerqvist

  Carl Lagerqvist

  Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
  Vendela Rundberg

  Vendela Rundberg

  Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

  Relaterade nyheter