Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ensamkommande flyktingbarn glöms bort i valrörelsen


Ensamkommande flyktingbarn glöms bort i valet trots att 608 barn länge väntat på besked om ett varaktigt boende. På lördag den 4 september klockan 12:00 arrangerar Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund och Röda Korsets ungdomsförbund en nationell manifestation i åtta städer samtidigt för ett värdigt mottagande. Barn på flykt ska få landa tryggt i Sverige!
Allt fler barn och ungdomar kommer ensamma till Sverige. Under år 2010 beräknas drygt 3 000 ensamkommande flyktingbarn söka skydd här. De är på flykt från krig, förföljelse, våld och hot. De har skilts från föräld¬rar och släktingar. Många har riskerat sitt liv på vägen hit. Idag väntar 608 barn på besked om en plats där de kan landa tryggt.

- Jag har själv senaste halvåret träffat många politiska företrädare framförallt på kommunnivå, från båda blocken, som är mycket engagerade i dessa barn och som gör ett fantastiskt arbete. Därför är det både uppseendeväckande och oroande att endast ett parti av sju ens nämner de ensamkommande barnen i sin valplattform. Som medmänniskor har vi ansvar för att ta emot barnen på ett värdigt sätt medan deras ansökan om asyl prövas. Barnkonventionen gäller! Vi hoppas därför att så många som möjligt sluter upp på lördag, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare i Rädda Barnen.

För många barn innebär mottagandet ytterligare en tid av ovisshet. Kommunerna har ett stort ansvar för att ensamma, otrygga och utsatta barn får det skydd och stöd som de har rätt till under asylprocessen. Men alltför ofta tar det veckor att få en god man, och i genomsnitt tre månader att få lämna transitboendet.

Manifestationen belyser vikten av ett värdigt mottagande av barn och unga på flykt, att fler kommuner ska ta emot ensamkommande flyktingbarn och ett medmänskligt och öppet samhälle, för alla barns rättigheter - utan åtskillnad.

I Stockholm samlas man på Mynttorget vid Sveriges riksdag för en stillastående manifestation. 608 ryggsäckar finns på plats som symboliserar de barn som i dagsläget väntar på en kommunplacering. Rädda Barnens ordförande Inger Ashing samt Margareta Olofsson, ordförande i Stockholmsdistriktet talar. Alla som deltar uppmuntras att ta med sig en resväska, ryggsäck eller annan väska som symbol för livet på flykt.

Göteborg: Manifestationen avgår från Domkyrkan och avslutas vid Storan
Malmö: Manifestationen avgår från Triangeln och avslutas vid Stortorget
Umeå: Manifestationen avgår från Kungsgatan 37 och avslutas vid Rådhusparken
Växjö: Manifestationen avgår från Domkyrkan och avslutas vid Speaker’s corner
Karlstad: Museiparken
Borlänge: Kupolen köpcentrum
Västerås: Manifestationen avgår från Varda och avslutas vid Centra på Vasagatan

För ytterligare information kontakta: Hanne Simonsen, 08-698 91 65, 0734-412 585 hanne.simonsen@rb.se; sonny.andersson@rb.se. Läs mer på: www.rb.se; www.rbuf.se; www.rkuf.se

Bakgrund: Rädda Barnen har sedan slutet av 1980-talet följt situationen för ensamma flyktingbarn i Sverige. Inför valet 2010 kräver Rädda Barnen att varje barn tilldelas en god man inom 24 timmar. En god man är barnets förmyndare och vårdnadshavare. Väntetiden i transitboende ska vara högst 7 dagar. Efter det ska ett mer permanent boende ha ordnats. Mottagandet ska vara av bra kvalité. Som stöd för kommunernas arbete har Rädda Barnen tagit fram en checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Hela checklistan finns att hämta här.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.

Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

 


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33