Gå direkt till innehåll
Tre nioåriga flickor med sin lärare i ett klassrum i Jemen, 2024. I skolan får eleverna inte bara undervisning utan också hjälp att bearbeta svår upplevelser från kriget. Foto: Rädda Barnen
Tre nioåriga flickor med sin lärare i ett klassrum i Jemen, 2024. I skolan får eleverna inte bara undervisning utan också hjälp att bearbeta svår upplevelser från kriget. Foto: Rädda Barnen

Pressmeddelande -

Efter nio år av konflikt - miljontals barn i Jemen står utan skolgång

Efter nio års konflikt i Jemen står två av fem barn, eller 4,5 miljoner, utan skolgång. Barn på flykt inom landet löper dubbelt så hög risk att tvingas sluta skolan jämfört med sina jämnåriga, visar en ny rapport från Rädda Barnen som släpps i dag.

Rapporten Hanging in the Balance: Yemeni Children’s Struggle for Education bygger på intervjuer med över 1500 barn och vårdnadshavare i Jemen. Landet har under nio år befunnit sig i ett förödande krig vilket raserat sjukvård, infrastruktur och utbildning. En majoritet av befolkningen, fler än 18 miljoner, är beroende av humanitärt bistånd.

Efter att ett eldupphör trädde i kraft 2022 har antalet barn som skadas minskat. Intervjuerna visar dock att hos en tredjedel av de tillfrågade familjerna har minst ett barn hoppat av skolan under de senaste två åren. Trots eldupphöret uppger över tre fjärdedelar av de tillfrågade eleverna (76 procent) att känslan av trygghet inte har ökat och 14 procent våld som den direkta orsaken till skolavhopp.

Kriget i Jemen har fördrivit uppskattningsvis 4,5 miljoner människor från sina hem, varav de flesta har tvingats fly flera gånger. Rädda Barnens rapport visar att barn på flykt inom landet löper dubbelt så stor risk för att hoppa av skolan.

Lämnar skolan för att arbeta

Skolavgifter och kostnader för läromedel är ett annat stort hinder, 20 procent av familjerna uppger att de inte har råd att betala för barnens utbildning. Nära hälften av vårdnadshavarna och barnen som intervjuades sa att den främsta anledningen till att lämna skolan är för att hjälpa familjen ekonomiskt.

"Skolkostnaderna för ett barn kan nå upp till mer än 25 procent av min lön. Lönen räcker inte ens till maten vi behöver", berättar 48 åriga läraren Hani*. Två av hans fyra döttrar var tvungna att lämna skolan för att det blev för dyrt.

"Hur kan jag gå i skolan när vi inte kan täcka våra utgifter och att mina syskon behöver mat? Jag måste lämna skolan och arbeta”, säger Rami*, en 12-årig pojke som intervjuats för rapporten.

"Akut utbildningskris"


Åsa Regnér, generalsekreterare Rädda Barnen:

"Efter nio års konflikt befinner sig Jemens barn i en akut utbildningskris. Det påverkar inte bara barnen här och nu utan även hela Jemens framtid. För att landet ska återhämta sig behövs en välutbildad befolkning. Det internationella givarsamfundet finansierade enbart 20 procent av behoven inom utbildningssektorn under 2023. Finansieringen måste stärkas kraftigt om barnen i Jemen ska få möjlighet till bra utbildning.

Även om eldupphöret har gjort att våldet minskat saknas stabilitet som behövs för att familjerna i Jemen ska kunna bygga upp sina liv igen. En bestående vapenvila och förnyad fredsprocess krävs för att Jemens barn ska kunna växa upp i trygghet”.

Rädda Barnen har arbetat i Jemen i över 60 år. Arbetet sker i flera sektorer såsom livsmedelstrygghet, hälsa, näring och vatten och sanitet, inom utbildning och barns rätt till trygghet och skydd.

*Namnen är fingerade.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.